بازی برای یادگیری معرفی خود به دیگران

۸ بازی آموزش مهارت دوست یابی به کودکان

آموزش مهارت دوست یابی به کودکان یکی از تلاش های اصلی والدین و معلم ها می باشد. در این مقاله بازی هایی برای آموزش این مهارت ها فراهم شده است که می تواند کمک زیادی به معلم ها و والدین برای آموزش مهارت دوست یابی به کودکان بکند.

بازی درمانی برای دوست یابی به شما کمک می کند تا با بازی های سرگرم کننده به کودکان یاد دهید که چگونه دوست های جدیدی پیدا کرده و با آن ها ارتباط سالم و مفید برقرار کنند.

مهارت دوست یابی و حفظ دوستان خوب

۱.داستان اسم من

اهداف:

 • تقویت هویت شخصی
 • یادگیری اسامی
 • داستان گویی
 • یافتن دوست
 • آموزش مهارت دوست یابی به کودکان
 • معرفی خود
 • معرفی اشخاص دیگر
 • تقویت حافظه

روش بازی

 هر بازیکن نام خود را گفته و داستانی در مورد آن نقل می کند:

مثال: نام من اردوان است و در مدرسه قبلی که میرفتم به من اردوان خوب می گفتند زیرا یک اردوان دیگر هم در کلاس بود که با دیگران بدرفتاری می کرد بنابراین من اردوان خوب شناخته شده بودم.

پیشنهاد: هر بازیکن شریکی انتخاب کرده و داستان اسم خود را برای او بگوید سپس شریک هر فرد داستان دوست خود را تعریف کرده و او را به جمع معرفی کند.

ارزیابی:

 • آیا اسم خودت را دوست داری؟
 • چه اسم دیگری را برای خودت می پسندی؟
 • چه اسمی را دوست نداری؟
 • چه داستانی را در مورد اسامی بیش تر دوست داشتید چرا؟

 آموزش مهارت دوست یابی به کودکان

آموزش مهارت دوست یابی به کودکان

۲.اسم من چیست؟

اهداف:

 • آشنایی با دیگران
 • معرفی خود
 • آموزش حافظه بصری
 • آموزش مهارت دوست یابی به کودکان
 • کاهش موانع از طریق حرکت
 • تقویت حافظه
روش بازی:

این بازی  برای کودکانی مناسب می باشد که یکدیگر را به خوبی نمی شناسند، کودکان با توجه به سن و حافظه  به گروه های هفت تا ده نفره تقسیم می شود. سپس بازیکنان به شکل دایره می ایستند و همزمان با معرفی اسم حرکتی انجام می دهند  و همه آن را تکرار می کنند.

پس از این که همه این کار را کردند  به هر نفر نوبت داده می شود که  از دیگران اسم خود را بپرسند و هرکس که به خاطر دارد باید اسم او را همراه با حرکت او تکرار کند، هرکس درست جواب دهد نوبت اوست که اسم خود را از گروه بپرسد با این کار می توانید آموزش مهارت دوست یابی به دانش آموزان را ایجاد کنید.

نکته: پس از یک دور بازیکنان دوباره گروه بندی می شوند تا با هم آشنا گردند.

بازیکنان می توانند ژست هایی مانند پریدن، چرخیدن، دست زدن و دست به سینه شدن را امتحان کنند.

ارزیابی:
 • آیا حرکت کمک می کند تا نام شخص را به خاطر بسپارید؟
 • نام هایی بودند که به خاطر حرکتشان آن را بهتر به یاد آورید؟
 • آیا می توانید بین نام ها و حرکات ارتباط برقرار کنید؟

۳. چیستان های اسم

وسایل مورد نیاز: کارت های سفید و خودکار

اهداف:

 • یادگیری اسامی
 • آموزش درک بصری
 • تحریک خلاقیت
 • آموزش مهارت دوست یابی به کودکان
 • تقویت حافظه
روش بازی:

بازیکنان باید به صورت دایره بشینند و هرکدام نامشان را در کارت با ارتفاع ۵ سانتی متری نوشته و آن را مقابل خود می گذارند به طوری که دیگران بتوانند آن را بخوانند سپس بازیکنان وقت دارند تا روش های مختلف نوشتن اسامی مختلف را تعریف کنند. وقتی همه برای مدت کافی به عکس ها نگاه کردند کارت ها را از وسط جمع می کنیم و گروه درباره آن چیستان می سازند و بقیه سعی می کنند کارت اسم مربوط به اول را حدس بزنند

مثال: اسمی که فقط سه حرف دارد « جواب رضا یا سما»

مثال: « اسمی که با «س» شروع می شود و چهار حرف دارد.»

نکته: باتوجه به سن کودک می توانید چیستان ها را پیچیده تر کنید ولی حتما به سن کودکان توجه داشته باشید تا بازی برای آن ها خسته کننده نشود.

ارزیابی:
 • آیا توانستید کارت ها را به خاطر بسپارید؟
 • چه رمز هایی به شما کمک کرد راحت تر اسامی را پیدا کنید؟

پیشنهاد مشاور: بازی درمانی کودکان| انواع، فواید، تکنیک ها

آموزش مهارت دوست یابی به کودکان

بازی درمانی برای دوست یابی

۴. اسم ها به ترتیب

وسایل مورد نیاز: چند عدد صندلی

اهداف:

 • آغاز تماس اول
 • یادگیری نام ها
 • دستگرمی
 • آموزش مهارت دوست یابی به دانش آموزان
 • باملاحظه بودن
 • تقویت حافظه
روش بازی:

یک بازیکن وسط دایره صندلی ها می ایستد و وقتی  گفت « زیپ» بازیکن ها باید اسم نفر سمت راست خود و وقتی گفت « زاپ» اسم بازیکن سمت چپ خود را بگویند و اگر بگوید «زیپ-زاپ» بازیگن ها صندلی خود را عوض می کنند و بازیکنی که وسط ایستاده است باید سعی کند صندلی جدیدی برای خود پیدا کند.  یک بازیکن که بی صندلی می ماند باید وسط بایستد و زیپ و زاپ بگوید.

نکته: این بازی برای به حرکت در آوردن و تقویت حافظه عالی است و به کودکان کمک می کند که همزمان با فعالیت جسمانی از حافظه خود نیز کمک بگیرند.

۵. سلام، خداحافظ

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم، یک جعبه برای جمع کردن کاغذها

اهداف:

 • آغاز تماس اول
 • حفظ وقار هنگامی که مورد توجه قرار می گیرد
 • آغاز ارتباط
 • آموزش مهارت دوست یابی به کودکان
روش بازی: 

بازیکنان روی یک تکه کاغذ می نویسند که چگونه دوست دارند با دیگران سلام و علیک و خداحافظی کنند و نام خود را روی آن می نویسند سپس برگه ها را در یک ظرف قاطی می کنند و یک کاغذ انتخاب می شوند و آن فرد از کلاس بیرون می رود و هنگامی که به کلاس برگشت  بچه ها طوری که دوست داشته با او سلام و خداحافظی می کنند، با این کار آموزش مهارت دوست یابی به کودکان انجام شده و کودک می تواند افرادی که مانند خودشان هستند را پیدا کنند.

مثال:

 • « اسمم ساراست و دوست دارم وقتی سلام می کنم دیگران من را بغل کنند.»
 • « اسم من تارا است و دوست دارم وقتی وارد جمعی می شوم همه به من توجه کنند و به من سلام کنند.»
 • « اسم من کیان است و وقتی وارد جمعی می شوم دوست دارم همه برای بلند شوند و دست بزنند.»
 • « من محسن هستم و دوست دارم هنگام خداحافظی با کسی حرف نزنم.»
ارزیابی:
 • آیا همان طور که دوست داشتید شد؟ اگر بازی تکرار شود باز هم همین را می نویسید؟
 • چرا در زندگی واقعی به این روش سلام و احوال پرسی نمی کنید؟
 • آیا سلام و خداحافظی را ترجیح می دهید؟
 • کدام روش سلام و خداحافظی را دوست نداشتید چرا؟

۶. وسط راه میبینمت

وسایل مورد نیاز: خودکار و یک کاغذ بزرگ

اهداف:

 • تقویت روحیه گروهی
 • اشنا شدن
 • آموزش مهارت دوست یابی به کودکان
 • کشف اشتراکات
روش بازی: 

بازیکنان دو به دو تقسیم شده و هرکدام یک کاغذ برداشته و در میان آن  مدرسه خود را می کشند و در کنار آن نقاشی از خانه خود می کشند و سعی می کنند مسیر را رسم کنند.  سپس نفر دوم مسیر خود را رسم می کنند و هردو سعی می کنند وسط راه همدیگر را ملاقات کنند البته در وسط کاغذ! این کار به حافظه تصویری کودکان کمک می کند، اگر کودک در به تصویر کشیدن مسیر مشکل دارد می توانید به او کمک کنید. در ابتدا خودتان مسیر را ترسیم کنید تا کودکان این کار را از شما یاد بگیرند.

پیشنهاد مشاور: بازی هایی برای افزایش خلاقیت کودکان

 آموزش مهارت دوست یابی به کودکان

۷. مصاحبه دو طرفه 

وسایل مورد نیاز: خودکار و تکه های کاغذ

اهداف:

 • داشتن یک گفت و گو
 • شناخت پیدا کردن از یکدیگر
 • آموزش مهارت دوست یابی به کودکان
 • تمرین صداقت
 • دست یافتن به نزدیکی در گفت و گو
روش بازی:

هر بازیکن پنج سوالی را که دوست دارد از دیگری بپرسد را روی برگه ای کاغذ می نویسد سپس بازیکنان دو به دو شده و از یکدیگر سوال می پرسند.

در نهایت تمام بازیکنان روی صندلی نشسته و از هرکدام در مورد شریکشان سوال پرسیده می شود مانند این که « اسم دوستت چیست؟»، « اسم خواهر او چیست؟»، « چه غذایی را بیش تر دوست دارد؟»، « چه غذایی را کم تر دوست دارد؟» یا « به چه درسی علاقه بیش تری دارد؟» سوالات به مرور جزئی تر می شود.

پیشنهاد: پس از مصاحبه دو طرفه هربازیکن شریک جدیدی پیدا می کند و مکالمه جدیدی را شکل می دهد و دوباره همان سوالات را مطرح می کند.

ارزیابی:
 • آیا برایتان تفاوت دارد که کسی با شما مصاحبه کند یا در مقابل کل گروه صحبت کنید؟
 • اگر کسی مقابل خودتان در مورد شما صحبت کند چه احساسی پیدا می کنید؟
 • سوالاتی بود که از پرسیدنشان بترسید؟

۸. رازهای فاش شدنی

اهداف:

 • آشنایی با دیگران
 • اعتماد کردن
 • حفظ اسرار
 • آموزش مهارت دوست یابی به دانش آموزان
 • درک روحیه گروه
روش بازی:

رهبر گروه از بازیکنان می خواهد دور اتاق راه رفته و به هرکس رسیدند رازی را در گوش او زمزمه می کنند. به طور مثال زمزمه می کنند «آخر هفته قرار است به شمال بروم.» و به مرور رازهای جدیدی را آشکار می کند.

نکته: باید قبل از بازی توضیح دهید که  قوانین به بازیکنان اجازه می دهد رازهای خود را بگویند اما بعد از بازی نباید آن ها را فاش کنند.

ارزیابی:
 • گفتن راز چه احساسی دارد؟ به کدام یک از دوستانتان می توانید اعتماد کنید؟
 • آیا کسی تا به حال به اعتماد شما خیانت کرده است؟
 • ایا نگران فاش شدن راز ها هستید؟
 • هنگامی که رازی را کشف کردید آیا راز واقعی یا تنها حقیقتی بی ضرر؟

نویسنده: “کودکانه”

منبع: Ways to Encourage Friendship Skills and Social Play

سوالات متداول

۱ - اهمیت آموزش دوستی به کودکان؟

آموزش مهارت های دوستی به دانش آموزان و کودکان کمک می کند تا مهارت های مهم زندگی مانند کنار آمدن با افراد دیگر و حل تعارضات و مشکلات را توسعه دهند. کودکانی که این مهارت ها را دارند در آینده کمتر دچار مشکلات اجتماعی و عاطفی می شوند. بازی بخش بزرگی از نحوه ارتباط کودکان با دیگران و دوست یابی در مدرسه می باشد.

۲ - کمک به کودکی که دوستی ندارد؟

با فرزندتان در مورد اینکه دوستی به چه معناست و چه چیزی یک دوست خوب را می سازد صحبت کنید. از فرزند خود بپرسید که چگونه دوستان خود را انتخاب می کند. از فرزندتان بپرسید که علایق او چیست و آیا علایق مشترکی با دیگران دارد؟ از فرزند خود بپرسید که داشتن دوست چه احساسی در او ایجاد می کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *