آموزش پیش از دوران کودکی

آموزش پیش از دوران کودکی مرحله آموزشی است که  از ماه های اول تولد تا شش سالگی به دختران و پسران می پردازد تا به رشد جسمی، عاطفی، اجتماعی و فکری آنان کمک کند. این در دو چرخه تنظیم شده است: اولین شامل حداکثر سه سال است. دومی که رایگان است از سه تا شش سالگی می‌گذرد.

این چرخه دوم داوطلبانه است و در سراسر جهان تعمیم یافته است. به طوری که در حال حاضر عملاً ۱۰۰ درصد پسران و دختران ۳ تا ۶ ساله در مدرسه هستند.

اصول تربیتی و روانشناسی کودک به تفکیک سن مراجعه فرمایید.

تحقیقات متعدد در عرصه بین المللی به ما نشان می دهد که این مرحله در رشد فرد کلیدی است. برای اینکه تأثیرات این آموزش مثبت باشد، نیازمند زمینه‌های تحریک‌کننده و شیوه‌های آموزشی مبتنی بر محبت، خودمختاری، کاوش و بازی است.

در آموزش پیش از دوران کودکی، توجه به رشد عاطفی پیشرونده، از طریق ایجاد پیوندها و روابط جدید با بزرگسالان و بین پسران و دختران هم سن و سال آنهاست. ایجاد یک تصویر مثبت و متعادل از خود و همچنین به دست آوردن استقلال شخصی و عادات کنترل بدن برای آنها آسان تر است. کشف ویژگی های فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی محیط و همچنین کسب الگوهای اساسی همزیستی و روابط اجتماعی و نیز توسعه ارتباطات و زبان ترویج می شود.

آموزش در دوران کودکی چیست؟

هدف از آموزش در دوران کودکی این است که پسران و دختران در این سنین بتوانند به رشد همه جانبه و هماهنگ در ابعاد عاطفی، عاطفی، جنسی، هنری، شناختی و جسمی دست یابند ، تصویر مثبتی  از  خود بسازند و استقلال شخصی خود را تقویت کنند آموزش ارزش های مدنی برای همزیستی

از جمله اصول تربیتی که تمرین تدریس در کلاس را هدایت می کند، بازی ، آزمایش ، کشف محیط و موجودات زنده تشکیل دهنده آن است.آموزش برای مصرف مسئولانه و پایدار یا ترویج و آموزش سلامت . رویکردی به تجربیات شروع اولیه  مرتبط با  خواندن و نوشتن نیز در این مرحله با ارتقای  مهارت‌های عددی ابتدایی ، بیان موسیقی و تصویری یا زبان خارجی به‌ویژه سال آخر سیکل دوم

تولید می‌شود . به عنوان  اهداف،  آموزش در دوران کودکی، در میان دیگران، به دنبال این است که پسران و دختران نیز باشند

قادر به شناختن، احترام گذاشتن و پذیرش بدن خود و دیگران ، توسعه  و مدیریت عواطف خود ، ارتباط از دیدگاه برابر  بین زن و مرد، عمل به همدلی و حل و فصل مسالمت آمیز تعارضات .

آموزش در دوران کودکی چگونه سازماندهی می شود؟

آموزش در دوران کودکی  مرحله ای منحصر به فرد با هویت خاص خود است که  هدف آموزشی یکسانی را برای پسران و دختران ۰ تا ۶ سال دنبال می کند. 

وزارت آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای حداقل تدریس ( مهارت ها، معیارهای ارزشیابی و دانش پایه ) را برای دو دوره تشکیل دهنده مرحله ایجاد می کند. در سیکل اول (از ۰ تا ۳ سال)  این حداقل آموزش ها ماهیت راهنمایی دارند ، از طرفی مرجع تعریف برنامه درسی سیکل دوم (۶-۳ سال) هستند. که جوامع خودمختار باید توسعه و تکمیل شوند. 

برنامه درسی آموزش اولیه در سه حوزه سازماندهی شده است که به رشد دوران کودکی و زمینه هایی که در آن تجربیات در این سنین رخ می دهد پاسخ می دهد:

 • رشد در هماهنگی
 • کشف و اکتشاف محیط زیست
 • ارتباط و بازنمایی واقعیت

برای هر حوزه، شایستگی‌های خاصی (مشترک در هر دو دوره)،  دانش پایه  (محتوای مربوط به حوزه) و معیارهای ارزیابی تعریف شده است که اگرچه ارزش اعتباربخشی ندارند ، اما از آنجایی که مرحله اجباری نیست، اما داوطلبانه است. یک مرجع برای شناسایی ریتم و پیشرفتی که در حال وقوع است، و بالاتر از همه، برای تسهیل کار پیشگیری، تشخیص و مداخله زودهنگام.

دانش  پایه ای  که هر حوزه را تشکیل می دهد توسط معلمان برای طراحی فعالیت ها یا موقعیت های یادگیری مثبت و معنادار عاطفی استفاده می شود که به طور کلی باید به توسعه آن کمک کند.شایستگی های کلیدی

این شایستگی‌ها  هدف نهایی  یادگیری شایستگی هستند و  در دختران و پسران در این سنین، تمرکز باید بر بسیج آموخته‌هایشان برای حل مشکلات واقعی مرتبط با محیطی که در آن زندگی می‌کنند، در تعامل با همسالانشان باشد. در یک تعاونی آنها شروع به توسعه در آموزش ابتدایی دوران کودکی می کنند، اما کار در آموزش ابتدایی، ESO و مدرک کارشناسی طبق دستورالعمل های اتحادیه اروپا ادامه دارد.

شایستگی های کلیدی عبارتند از: 

 • شایستگی در ارتباطات زبانی
 • شایستگی چند زبانه
 • ریاضیات و علوم، فن آوری و مهارت مهندسی
 • صلاحیت دیجیتال
 • شایستگی شخصی، اجتماعی و یادگیری برای یادگیری
 • صلاحیت شهروندی
 • رقابت کارآفرینی
 • آگاهی فرهنگی و شایستگی بیان

برای انتخاب مرکز برای دختر یا پسر خود، توصیه می کنیم از توصیه های ذکر شده در زیر پیروی کنید: زمانی که تقاضا برای مکان از پیشنهاد  در مدارسی که توسط بودجه عمومی حمایت می شود، بیشتر شود،

فرآیند پذیرش بر اساس معیارهای اولویت تعیین شده توسط جوامع خودمختار اداره می شود . آنها معمولاً موارد زیر هستند:

 • وجود خواهر و برادر ثبت نام شده در مرکز یا والدین یا سرپرستان قانونی که در آن کار می کنند.
 • نزدیکی به خانه یا محل کار یکی از والدین یا قیم قانونی آنها.
 • درآمد سالانه واحد خانواده با در نظر گرفتن مشخصاتی که برای خانواده های پرجمعیت برای محاسبه آن اعمال می شود.
 • ناتوانی دانش آموز یا یکی از والدین یا خواهر و برادر او.
 • سایر معیارهای تکمیلی، مانند عضویت دانش آموز در خانواده تک والدی یا تحت سرپرستی.

مهم است که با اطلاعات مربوط به فرآیند پذیرش  مشورت کنید تا در مورد شرایط پذیرش یا معیارهای اولویت اضافی که ممکن است تعیین کنند مطلع شوید.

راهنمایی برای آموزش و تربیت کودک