بازی بیس بال ریاضی

بازی توپ جهنده

حل مشکلات ریاضی برای ضربه زدن به توپ و گلزنی در مسابقه. بر اساس مشکل مشکلات ، ضربه می تواند یک تک ، دو برابر ، سه گانه یا خانگی باشد. مشکلات را اشتباه بگیرید و اعتصاب کنید!

این بازی پس از ۳ بیرون راندن به پایان رسیده است.

سن کودک خود را انتخاب کنید:

گفت و گو با مشاور کودک و نوجوان