تلفن تماس جهت رزرو یا کسب اطلاعات بیشتر : شعبه سعادت آباد ۲۲۳۵۴۲۸۲ - ۰۲۱ | شعبه قیطریه ۲۲۶۸۹۵۵۸ - ۰۲۱ | شعبه شریعتی ۸۸۴۲۲۴۹۵ - ۰۲۱

تست هوش و استعداد کودک

این پرسشنامه شامل 50 سوال است. هر یک از جملات را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با کودک شما دارد علامت بزنید.

هوش زبانی

منطقی – ریاضیفضاییبدنی – جنبشی
موسیقی
طبیعت گرابین فردی
درون فردی
جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

0
0%
نتایج تست هوش و استعداد

نتایج اینجا نمایش داده خواهد شد.

توجه!

انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما می بایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.