خلاقیت در کودکان

خلاقیت در کودکان

خلاقیت در کودکان – وقتی که کودکان خردسال را در نظر می گیریم، اتخاذ تعریف گسترده دموکراتیک از خلاقیت مناسب است. به این ترتیب، هر کودک می تواند به صورتی در نظر گرفته شود که پتانسیل خلاق بودن دارد و قادر به بیان خلاقیت می باشد.

در نظر گرفتن انچه که ممکن است ابتکار را در کار یک کودک تشکیل دهد مهم است. پس از همه این موارد، تنها از یک کودک نابغه انتظار می رود تا چیزی جدید و ارزشمند برای جامعه تبدیل شود. در عوض، هر توانایی خلاق کودک می تواند به مرحله شخصی رشد او مرتبط شود. برای مثال، کار یک کودک ممکن است سازگارانه و مبتکرانه وبرای آن کودک یا در مقایسه با کودکان در کلاس یا گروه سنی (۱) باشد.

پیشنهاد دیگری برای تطبیق مفهوم خلاقیت که با کودکان سازگار باشد اینست که بر فرایند خلاق، به جای قضاوت در مورد کیفیت “محصولات”خود تاکید می کردند. دلیل این امر آن است که کودکان خردسال ممکن است که تمام مهارت هایی که آنها برای رسیدن به یک نتیجه خلاق و موفق برسند رارشد ندهند و آنها به پیامد های خلاقیت موفق نیاز دارند (۲،۳). یک نکته مشابه توسط ما گازی (۴) بیان شده است، وی می گوید (ص ۷۷):

خلاقیت در کودکان زمانی قابل مشاهده است که بزرگسالان سعی می کنند توجه بیشتری به فرآیندهای شناختی کودکان کنند  تا نتایج نهایی حیطه های مختلف عملی و آگاهی.

هم چنین بخوانید:

تعریف خلاقیت

خلاقیت چگونه رشد می کند

محیط خلاق

منابع:

    1. RUNCO, M.A. (2003). ‘Education for creativepotential’, Scandinavian Journal of EducationalResearch, 47, 3, 317–۲۴.
    1. CRAFT, A. (2003). ‘Creative thinking in the earlyyears of education’, Early Years, 23, 2, 143–۵۴.
    1. TEGANO, D.W., MORAN, J.D. and SAWYERS, J.K.(1991). Creativity in Early Childhood Classrooms(NEA Early Childhood Education Series). WestHaven, CT: National Education Association.
  1. MALAGUZZI, L. (1993). ‘History, ideas, and basicphilosophy: an interview with Lella Gandini.’In: EDWARDS, C., GANDINI, L. and FORMAN,G. (Eds) The Hundred Languages of Children: TheReggio Emilia Approach – Advanced Reflections.Second edn. Greenwich, CT: Ablex Publishing.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *