اضطراب و استرس در کودک

صحبت با کودک و نوجوان در مورد اضطراب

چرا صحبت درباره اضطراب مهم است؟

کودکان و نوجوانان اغلب دلیل اضطراب خود را تشخیص نمیدهند. درعوض فکر میکنند که مشکلی دارند. کودکان ممکن است روی نشانه های فیزیکی اضطراب متمرکز شوند.(مانند دردمعده). نوجوانان ممکن است فکر کنند که عجیب و غریب، خارج از کنترل و حتی احمق شده اند! این افکار ممکن است انها را مضطرب تر و خجالتی کند.

بنابراین اولین مرحله، اموزش به کودکان درباره اضطراب و چگونگی تشخیص ان است.  خود اگاهی مهم است.

حقایق!

نظر اشتباه : صحبت درباره اضطراب ممکن است کودکان را مضطرب تر کند.

حقیقت: تامین اطلاعات درست درباره اضطراب، میتواند گیجی و یا شرمندگی انها را کم کند. توضیح دهید که اضطراب یک تجربه معمول و طبیعی است، و میتواند به طور موفقیت امیزی هدایت شود!وقتیکه کودک شما این را بفهمد ، انگیزه بهتری برای اینکه زندگی را راحتتر سازد دارد.

چطور این کار را انجام دهیم:

سه مرحله برای معرفی بحث اضطراب به کودکان وجود دارد:

مرحله ۱: کودکان را به پذیرفتن ترس و نگرانی تشویق کنید.

مرحله ۲: درباره اضطراب به انها اموزش دهید.

مرحله ۳: به انها درباره تشخیص اضطراب کمک کنید.

مرحله ۱: کودکان را به پذیرفتن ترس و نگرانی تشویق کنید:

بوسیله توصیف یک موقعیت اخیر که شما نشانه های اضطراب را در کودکتان مشاهده کردید شروع کنید.

“دیروز وقتیکه سارا اینجا امد، تو خیلی ساکت به نظر میرسیدی و کنار مامان نشستی. به نظر میرسید که تو از امدن یک مهمان درخانه عصبی بودی.

به کودکتان درباره چیزهایی که وقتیکه همسن انها بودیداز انها میترسیدید بگویید (مخصوصن اگر شما ترسهایی مشترکی داشتید)، و از انها بپرسید که ایا نگرانیها و ترسهای مشابه ای دارند.

از او بپرسید که چه چیزهایی بیشتر او را نگران میکند. ممکن است مجبور باشید تا او را با مثال زدن اماده کنید مانند” من بچه هایی میشناسم که از ______ میترسند، ایا تو هم از ان میترسی؟”  مشخص کردن میتواند به کودکان دربررسی ترسها و احساسات کمک کند.

وقتیکه کودک شما اضطراب یا نگرانی را بیان میکند، به او بگویید که او را باور دارید به او اطمینان دهید، و اینکه این احساسات طبیعی هستند. به یاد بیاورید که کودک شما نشانه هارا از شما دریافت میکند. پذیرش افکار نگران و اضطراب را به او نشان دهید. اگر شما ارام بمانید، این به کودک شما برای ارام شدن کمک میکند.

نکته:  ایا شنیدن ” نگران نباشو ارام باش!” به شما هنگام اضطراب کمک میکند؟ احتمالن این کودک شما را نیز زیاد ارام نمیکند. این مهم است بپذیرید که ترسهای کودکتان واقعی است. احساس همدردی شما، شانس اینکه او راهنمایی شما را بپذیرد و درباره ترسهایش با شما دراینده صحبت کند را افزایش میدهد.

مرحله۲ : به کودکتان درباره اضطراب اموزش دهید.

چهار نکته مهم برای برقرای ارتباط با کودکتان:

  • اضطراب طبیعی است. هر کسی به دفعات اضطراب را تجربه میکند. برای مثال احساس اضطراب روی چرخ و فلک یا قبل از امتحان طبیعی است. برخی نوجوانان ممکن است بعضی از حقایق درباره اینکه چقدر مسئله اضطراب طبیعی است را بفهمند.برای مثال” ایا میدونستی که از هر هفت کودک زیر ۱۸ سال یک نفر مشکل اضطراب دارد؟”
  • اضطراب خطرناک نیست. اگرچه اضطراب ممکن است احساس ناراحتی ایجاد کند، ولی خیلی طول نمیکشد، موقتی است و درنهایت کاهش می یابد! همچنین بیشتر مردم نمیتوانند بگویند که چه موقع شما ناراحت هستید( به جز افراد نزدیک به شما مانند والدین).
  • اضطراب قابل تطبیق است. اضطراب به ما کمک میکند تا برای یک خطر واقعی اماده شویم( مانند مواجه شدن با یک خرس درجنگل) یا برای اینکه تمام تلاش خود را دریک اجرا انجام دهیم. (برای مثال اضطراب به ما کمک میکند تا برای یک بازی بزرگ یا یک سخنرانی اماده شویم). وقتیکه ما اضطراب را تجربه میکنیم ، اضطراب باعث تحریک واکنش جنگ و گریز در ما و اماداگی بدن ما برای دفاع از خودمان میشود. برای نمونه ، قلب ما سریعتر میتپد و خون را به ماهیچه ها پمپاژ میکند بنابراین ما انرزی برای دویدن یا مبازره با خطر را داریم. وقتیکه ما بر جای خود خشکمان میزند، ممکن است ما مورد توجه قرار نگیریم که این اجازه گذر خطر را میدهد. این واکنش “انگیختگی اضطراب ” نامیده میشود. بدون اضطراب ما به عنوان یک موجود زنده نمی مانیم!
  • چطور میتوانید واکنش جنگ گریزو ثابت شدن را برای کودک توضیح دهید: ” تصور کن که در یک جنگل درحال پیاده روی هستی که با یک خرس مواجه میشوی. اولین چیزی که انجام میدهید چیست؟ ممکن است از خرس فرار کنی یا اینکه درجا خشکت بزرند. واکنش دیگر این است که فریاد بزنی و دستهایت را تکان دهید تا به نظر بزرگ و ترسناک بیایی. سه روش که انسانها درمقابل خطر دارند: مبارزه، فرار و درجا خشک زدن است. وقتیکه ما مضطرب هستیم با یکی از این سه روش واکنش نشان میدهیم. یا ما ممکن است خشکمان بزند، مثل وقتیکه ذهنمان خالی میشود و نمی توانیم به طور واضح فکر کنیم. یا ممکن است ما مبارزه کنیم ، عصبانی شویم وبه مردم حمله کنیم. ایا شما میتوانید درباره برخی روشهایی که شما ممکن است به دلیل اضطراب مبازره کنید ، فرار کنید یا خشکتان بزند فکر کنید؟”.

 

چطور میتوان “انگیختگی اضطراب” را به نوجوانان توضیح داد” گاهی اوقات وقتیکه ما حس میکنیم که چیزی خطرناک یا تهدید کننده است ، بطور اتوماتیک وارد وضعیت ” انگیختگی اضطراب” میشویم.  این میتواند وقتی اتفاق بیفتد که یک خطر واقعی وجود دارد  ، همچنین هنگامیکه چیزی خطرناک احساس میشود ولی واقعن خطرناک نیست مانند یک ارائه شفاهی در کلاس یا …..(مثالهایی درارتباط با کودک خود بزنید).انگیختگی اضطراب شما را وحشت زده ، عصبی و ناراحت میکند. همچنین ممکن است باعث شود شما به سختی فکر کنید. این احساس میتواند به اندازه ای خسته کننده باشد که باعث شود افراد  انجام کارهایی را که باعث اضطراب انها میشود را متوقف کنند یا به جاهایی که انها را نگران میکنند نروند. ایا شما فکر میکنید این برای شما اتفاق می افتد؟

 

  • اضطراب میتواند یک مشکل باشد وقتیکه موقع نبودن یک خطر واقعی مانند وجود یک خطر واقعی واکنش نشان میدهد . یک مقایسه خوب این است که ان مثل هشدار دهنده دود دربدن است.

چطور میتوانید واکنش “هشدار دود” را توضیح دهید:

” وقتیکه یک اتش واقعی وجود داردیک هشدار میتواند در محافظت به ما کمک کند ، اما گاهی اوقات یک هشدار دود بسیار حساس است و و قتیکه یک اتش واقعی وجود ندارد روشن میشود(برای مثال سوختن نان تست در تستر)،مشابه با یک هشداردهنده دود، اضطراب نیز وقتیکه درست کار کند مفید است. اما وقتیکه بدون وجود خطر واقعی روشن میشود ممکن است ما بخواهیم انرا تعمیر کنیم.”

توضیحات بیشتر در مورد چگونگی کار کردن اضطراب

به کودکان خود سه بخش اضطراب را توضیح دهید: افکار(چیزهایی که ما به خودمان میگوییم)، احساسات فیزیکی (چطور بدن ما واکنش نشان میدهد )و رفتار(واکنش ما ). یک روش خوب برای توصیف ارتباط داخلی بین این بخشها این است که یک مثلث با پیکان بکشیم(شکل زیر را ببینید). برای مثال :

صحبت در مورد اضطرابمرحله ۳: کمک به کودکان برای تشخیص اضطراب

برای کودکان جوانتر، درباره اینکه چطور هردوی شما “کاراگاه”  خواهید شدو  چطور شما به کودک خود در یک بررسی، برای فهمیدن بیشتر درمورد اضطراب  کمک خواهید کرد،صحبت کنید. به عنوان یک کاراگاه مثالهایی در مورد اینکه چطور فرزند شما اضطراب را در هرکدام از این بخشها تجربه میکند پیدا کنید.: نشانه های فیزیکی،افکار مضطرب و رفتارهای اجتنابی.

یک کاراگاه بودن: تشخیص نشانه های فیزیکی

برای کمک به کودک برای تشخیص نشانه های فیزیکی، طرحی از یک بدن بکشید و از او بخواهید مشخص کند که کجا دربدن  احساس اضطراب میکند.با یک مثال اورا ترغیب کنید:” وقتیکه من مضطرب هستم ، دلشوره دارد و یک توده بزرگ در گلو دارم. تو چطور؟” از او بخواهید تا روی یک کاغذ بزرگ دراز بکشد (مانند یک کاغذ قصابی ) و بدنش را دنبال کند

اگر سن کودک مناسب است، از او بخواهید که یک نام برای اضطراب بگذارد(بای مثال آقای ناراحت، هیولای ناراحت). به اضطراب کودک خود با این نام اشاره کنید. بویژه در شرایط تسلط اضطراب (برای مثال ” الان هیولای نگرانی درحال حرف زذن استو من مجبور نیست به او گوش بدهم!”).  کودکان بزرگتر یا نوجوانان ممکن است به مقایسه برسبک آهنگ، بهتر واکنش نشان دهندمثل اینکه صدای اضطرابشان کمی از بقیه کودکان “بلندتر” است.انها نیاز دارند تا این صدا را کم کنند.

این استراتژیها به کودک شما کمک میکند تا موقع مواجه شدن با اضطراب، نقش یک ناظر را داشته باشند، که به انها یک حس بهتر کنترل را میدهد.

کاراگاه بودن:تشخیص افکار مضطرب

کودکان شما گاهی اوقات ممکن است مشکلاتی در شناخت افکارشان ، مخصوصن افکار مضطربشان داشته باشند.

کودکان بزرگتر و نوجوانان به احتمال بالا، قادر به تشخیص برخی از افکار مضطربشان هستند وحتی افکار غیر واقعی خود را به چالش میکشند.

علیرغم سن کودک شما، به کودکتان کمک کنید تابفهمد که اضطراب و نه خطر واقعی باعث میشود او فرصتهای مهم و اتفاقات جالب را از دست بدهد.

کاراگاه بودن: تشخیص اجتناب

از کودک خود بخواهید تا هرتعداد جوابی که میتواند به سوالات زیر بدهد:

اگر فردا صبح از خواب بیدار شدی و دیدی تمام اضطرابت به طور معجزه اسایی از بین رفته است، چه کار میکنی؟

خانواده ات چطور متوجه میشوند که تو مضطرب نیستی؟(معلمت چطور؟دوستانت چطور؟)

جمله زیر را کامل کنید:

اضطراب مرا از ………..باز میدارد.

وقتیکه کودکتان این مراحل را انجام دادو قادر به درک و تشخیص اضطراب شد، او برای حرکت به سمت مرحله بعد اماده خواهدشد- یادگیری چگونگی مدیریت اضطراب!

 

 

منبع:مشاوره-ازواج.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *