محیط خلاق

محیط خلاق

محیط خلاق

مبنا و اساس یک محیط خلاق تشویق بازی کردن در کودک است. بازی به شدت در بسیاری از مباحث در مورد خلاقیت کودکان برجسته شده است. در واقع، کودکان بزرگتر و بزرگسالان اغلب تشویق می شوند از”بازی کردن” به منظور تسهیل تفکر خلاق کمک گیرند. بازی تخیلی (به خصوص نقش بازی) و انتخاب آزادانه فعالیت ها به نظر می رسد که جزو مولفه های کلیدی از اوایل دوران کودکی بوده و  با خلاقیت مرتبط است (نگاه کنید به ۲، ۴، ۵-۸). هر دو مورد خلاقیت و بازی به تخیل، بینش، حل مسئله، تفکر واگرا، توانایی تجربه هیجانی و انتخاب کردن بستگی دارند (۹).

این به این معنا نیست که همه‌ی بازی‌ها خلاقیت را در برمی‌گیرند. پرنتیز (۸) نشان می دهد که مشارکت فعال از ویژگی های کلیدی این امر است: “برای خلاقیت به رشد در محیط های آموزشی، لازم است که یادگیرندگان به طور فعال در فرایند یادگیری خود را درگیر کنند”(ص ۱۵۴). تحقیقات همچنین نشان داده است که ممکن است بزرگسالان با اشکار کردن پیامدهای مثبت خلاقیت کودکان به بهبود مهارت های بازی تخیلی در آنها کمک کنند(۹).

دو موضوع دیگر مطرح شده مربوط به نقش محیط در وضعیت اوایل دوران کودکی می باشد. تحریک های ارائه شده توسط محیط فیزیکی کودک مهم می باشد، همانطور که رانکو (۱۰)اشاره کرده است این می تواند اندازه و طرح کلاس درس و فضای بیرون از منزل، کیفیت تجهیزات و مواد، و دسترسی به محیط های متنوع و جدید را شامل شود .مساله کلیدی دوم این است که کودکان به دوره کافی و پایدار از زمان نیاز دارند که در آن به توسعه پروژه های خلاق بپردازند(نگاه کنید به ۱،۳،۱۱).

هم چنین بخوانید:

تعریف خلاقیت

خلاقیت در کودکان

چگونگی رشد خلاقیت

منابع:

  1. ROBINSON REPORT. GREAT BRITAIN.DEPARTMENT FOR EDUCATION ANDEMPLOYMENT. DEPARTMENT FOR CULTURE,MEDIA AND SPORT. NATIONAL ADVISORYCOMMITTEE ON CREATIVE AND CULTURALEDUCATION (1999). All Our Futures: Creativity,Culture and Education. London: DfEE.
  1. TEGANO, D.W., MORAN, J.D. and SAWYERS, J.K.(1991). Creativity in Early Childhood Classrooms(NEA Early Childhood Education Series). WestHaven, CT: National Education Association.
  1. MALAGUZZI, L. (1993). ‘History, ideas, and basicphilosophy: an interview with Lella Gandini.’In: EDWARDS, C., GANDINI, L. and FORMAN,G. (Eds) The Hundred Languages of Children: TheReggio Emilia Approach – Advanced Reflections.Second edn. Greenwich, CT: Ablex Publishing.
  1. RUSS, S.W. (1996). ‘Development of creativeprocesses in children’. In: RUNCO, M.A. (Ed.)
  1. MELLOU, E. (1996). ‘Can creativity benurtured in young children?’ Early ChildDevelopment and Care, 119, 119–۳۰.
  1. CRAFT, A. (2000). Creativity across the PrimaryCurriculum: Framing and Developing Practice.London: Routledge.
  1. CRAFT, A. (2002). Creativity and Early YearsEducation. London: Continuum.
  1. MELLOU, E. (1994). ‘The case of interventionin young children’s dramatic play in order todevelop creativity’, Early Child Development andCare, 99, 53–۶۱. PRENTICE, R. (2000). ‘Creativity: areaffirmation of its place in early childhoodeducation’, Curriculum Journal, 11, 2, 145–۵۸.
  1. RUSS, S.W. (2003). ‘Play and creativity:developmental issues’, Scandinavian Journal ofEducational Research, 47, 3, 291–۳۰۳.
  1. RUNCO, M.A. (1990). ‘The divergent thinkingof young children: implications of theresearch’, Gifted Child Today, 13, 4, 37–۹.
 1. EDWARDS, C.P. and SPRINGATE, K.W. (1995).Encouraging Creativity in Early ChildhoodClassrooms (ERIC Digest). Urbana, IL: ERICClearinghouse on Elementary and EarlyChildhood Education (ED389474).
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *