کمک به کودک با لکنت زبان

کمک به کودک با لکنت زبان

لکنت زبان میتواند بین ١٨ تا ٢۴ ماهگی شروع شود اما این امکان وجود دارد که کودکان کمی دیرترى در حدود سه سال و نیمگی به مدت کوتاهی لکنت زبان را تجربه کنند. لکنت زبان دلایل زیادی میتواند داشته باشد میتواند که یکی از دلایل آن سختگیری والدین یا توقع و انتظارات بالای آنها از کودکان است.

بیشتر بخوانید: درمان لکنت زبان کودک

گفتار درمانی و توانبخشی کلامی

چگونه به کودک کمک کنیم:
۱. اولین قدم این است مدتی کودک را از محیطهایی که ممکن است او را مورد تمسخر قرار دهند به مدت دو هفته دور نگه داشت.

۲. در طول این دو هفته بهتر است رفتار شما به گونه ایی باشد که توجه خاصی به لکنت زبان فرزندتان داده نشود. وقتی زبان او میگیرد، به چشمهایش زل نزنید، نشان ندهید منتظر هستید، ناراحت یا دستپاچه نشوید، به حرف زدن او کمک نکیند، و جملات او را کامل نکنید. با او مانند همیشه رفتار کنید.

۳. با اعضای فامیل و دوستان خود که مجبور به رفت و آمدید صحبت کنید و از آنها بخواهید به روش بالا با فرزندتان برخورد کنند.

۴. اگر فرزندتان به دلیل اتفاق خاصی دچار لکنت شده است به او کمک کنید احساس امنیت و آرامش داشته باشد.
۵. با هم آواز بخوانید. کلمات آهنگین و دارای ریتم آرام، به لکنت کودکان بسیار کمک میکند مخصوصا زمانی که با آهنگ همراه باشد.

۶. به او بیاموزید همراه موسیقی، کف پای خود را آرام روی زمین بزند و با آهنگ همراه شود. تکان پایش حواس کودک را از حرف زدن منحرف میکند و کودک احساس فشار روانی کمتری خواهد داشت.

۷. اگر لکنت او ادامه داشت یا بدتر شد با متخصص کودکان مشورت کنید.

منبع: کلیدهای طلایی تعلیم و تربیت کودک نوشته رویا نوری

گفت و گو با مشاور کودک و نوجوان