نوشته‌ها

بازی برای یادگیری معرفی خود به دیگران

۸ بازی آموزش مهارت دوست یابی به کودکان

آموزش مهارت دوست یابی به کودکان یکی از تلاش های اصلی والدین و معلم ها می باشد. در این مقاله بازی هایی برای آموزش این مهارت ها فراهم شده است که می تواند کمک زیادی به معلم ها و والدین برای آموزش مهارت دوست یابی به کودکان بکند.

بازی درمانی برای دوست یابی به شما کمک می کند تا با بازی های سرگرم کننده به کودکان یاد دهید که چگونه دوست های جدیدی پیدا کرده و با آن ها ارتباط سالم و مفید برقرار کنند.

ادامه مطلب