برچسب: آموزش همدلی

آموزش همدلی به کودکان
آموزش همدلی به کودکان

 

همدلی یکی از آن دسته حالات بیگانه است، گاهی اوقات تقریبا هر کسی خواهان آن است اما افراد کمی از نحوه ابراز و دریافت صادقانه آن مطلع می باشند. در دنیایی که در آن خودکامرواسازی مورد تأکید است، همدلی کمرنگ اما بسیار مورد نیاز است. این ها خود بیشترین دلایلی است که باید به نسل جدید آنچه به معنای (بیشتر…)