برچسب: تحول جنسی

تحول و ویژگی های جنسی در کودکان (۷ تا ۱۲ سالگی)
تحول و ویژگی های جنسی در کودکان (۷ تا ۱۲ سالگی)

تحول و ویژگی جنسی در کودکان ۷ تا ۱۲ سالگی

دوره ی پنج ساله ی دبستان، دوره ای حساس و از نظر تثبیت شخصیت اخلاقی و تربیتی، مهم و سرنوشت ساز است. این دوره، دوره ی فراگیری آموز شهای زیربنایی و اساسی، پایه گذاری عادت ها، روابط کودک با دیگران است. بر این اساس ویژگی های جنسی کودکان این دوره را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

(بیشتر…)