برچسب: مشاوره کودکان

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۶
آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۶

 

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۶

 

در مقاله  « آماده ساز کودکان برای ورود به دبستان ۱» عنوان شد که هفت توانایی به عنوان توانایی های پایه هستند که بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی کودکان در دوره تحصیلی آنها به خصوص موفقیت در دبستان موثر می باشد، ششمین توانایی که می بایستی در سال های پیش از دبستان تا قبل از ۷ سالگی بر آن کار و تمرین شود تا کودک ورزید شود  توانایی حساب نام دارد.

حتما کودکانی را دیده اید که در جمع خانوادگی می توانند تا ۱۰ بشمارند سریع و بدون وقفه و حتی شکل این اعداد را هم بلد هستند، اما کودک معنای اعداد را نمی فهمند. همانطور که یادگیری مهارتهای پیش سواد آموزی برای کودکان بسیار مهم تر از تشخیص یک کلمه روی فلش کارت است. یادیگری مفهوم و معنای کی عدد بسیار مهم تر از شناسایی اعداد و حفظ طوطی وار آنها است.

درست همانطوری که اگر یک کودک بخواهد حرف بزند. ابتدا غان و غون می کند بعد کلمات ساده می گوید تا در آخر تواند حرف بزند. مهارتهای ریاضی نیز به ترتیب از ساده به سخت می بایستی برنامه ریزی شود. ابتدا اصول ساده ی ریاضی که الگو و توالی، مرتب سازی و دسته بندی ، طبقه بندی و … توالی اعداد است را بیاموزد سپس به سراغ جمع و تفریق برود.

یک کودک تا سن سه سالگی قادر است اصول پایه حساب را بفهمد و شمارش کند. او می داند  یک ماشین اسباب بازی در میان سایر ماشین های اسباب بازی دارای یک عدد خاص است. او در این سن می فهمد که اعداد در کنار هم قرار می گیرند او در این سن می تواند بفهمد عددی که به آخرین ماشین اسباب بازی منسوب می شود ،نشان دهنده تعداد کل ماشین های اسباب بازی است.  او می تواند بفهمد که شما ماشین های اسباب بازی را همانطوری می شمارید که بشقابها ، لیوانها ، سیبها و … را می شمارید . او می داند که ماشین های اسباب بازی را از هر طرف می توان شمارش کرد( برخلاف یک جمله که باید همیشه از راست به چپ خوانده می شود).مشاوره کودکان

لذا آموزش حساب به کودکان پیش از دبستان بسیار حائز اهمیت است و پیچیده تر از آموزش طوطی وار اعداد یک تا ده است. مثلا زمانی که شما کاسه ای پر از شکلات، نخود و تکمه را به کودک می دهید و از او می خواهید که آنها را به سه دسته تقسیم کنند یا به دوسته خوردنی و غیر خوردنی را از هم جدا کند در حال آموزش ریاضی در مراحل مقدماتی مثل غان و غون به کودک خود هستید.

 

منبع:سامانه پرسش و پاسخ مشاور

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۲
آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۲

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۲

مهارت های حرکتی ظریف

 

در مقاله  « آماده ساز کودکان برای ورود به دبستان ۱» عنوان شد که چندین توانایی به عنوان توانایی های پایه هستند که بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی کودکان در دوره تحصیلی آنها به خصوص موفقیت در دبستان موثر می باشد، دومین توانایی که می بایستی در سال های پیش از دبستان تا قبل از ۷ سالگی بر آن کار و تمرین شود تا کودک ورزید شود مهارت حرکتی ظریف نام دارد.

مهارت های حرکتی ظریف پیش نیاز گرفتن قلم تدر دست و لوحه نویسی و در نهایت نوشتن است. مهارتهای حرکتی ظریف مهارتهای هستند که مستلزم استفاده از عضلات کوچک دست کودک می باشد از جمله فعالیتهایی که با این مهارت در ارتباط هستند می توان به برش زدن با قیچی ، تکمیل پازل، باز و بسته کردن دکمه، گره زدن بند کفش و…. است و همانطور که اشاره شد مهارت حرکتی ظریف نوشتاری شامل کاربرد حرکات عضلات دست و انگشتان است که برای کارهایی نظیر نوشتن با مداد با خودکار کاربرد دارد.

از جمله فعالیتها و بازی هایی که می تواند مهارت های حرکتی ظریف را قوی کند می تواند بازی با قلک را نام برد. حدود ۲۰ الی ۳۰ سکه و یک قلک را در اختیار کودک قرار دهید در اوایل کار بگویید سکه ها را داخل قلک بیاندازد وقتی متوجه شدید با سرعت بالاتری این کار را می کند می توانید زمانی او را محدود کنید و بگویید اگر در ۲ دقیقه سکه ها را داخل بیاندازد. خمیربازی یکی دیگر از این بازی هایی است که برای تقویت مهارتهای حرکتی ظریف کودکان کاربرد دارد و بسیاری بازی های دیگر…

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۲

نکته قابل توجه آن است که هرچند تقویت مهارت های حرکتی ظریف با این بازی ها لازم است اما کافی نیست ، به چه دلیلی؟

ممکن است کودکی باشد که مهارتهای حرکتی ظریف بالایی داشته باشد اما در نوشتن و دست خط دچار مشکل باشد لذا تمرینات شما علاوه بر بازی باید شامل تمرینات با قلم و مداد نیز باشد . فعالیتهای که با مداد می توانید انجام دهید استفاده از مداد شمعی، مداد رنگی مثلثی شکل( جهت درست گرفتن قلم در دست) ، استفاده از تخته و سه پایه می باشد و همچنین می توانید رنگامیزی اشکال و کپی کردن اشکال هندسی را با کودک تمرین کنید.پنج توانایی دیگر باقی است که تا قبل از ۷ سالگی می توانید انها را تقویت کنید.

منبع:مرکزمشاوره.com

تکنیک هایی برای کنترل رفتاری کودکان ۳
تکنیک هایی برای کنترل رفتاری کودکان ۳

 

تکنیک هایی برای کنترل رفتاری کودکان 3

کتک زدن، خشنونت فیزیکی و فرزندان

 

خانم هاشمی، مادر یک پسر ۸ ساله است، پسرش دانیال از مدرسه برگشته و در حالی که نالان است می گوید:« مامان، پرهام منو زده». خانم هاشمی سردرگم است نمی داند چه پاسخی به دانیال بدهد، او گاهی به شیوه های که در زیر شرح آن می رود به دانیال پاسخ داده است:

موقعیت الف: مامان :« خوب تو هم اونو بزن» دانیال می گوید:« آخه می ترسم» مامان:« این قدر ترسو نباش»

موقعیت ب- مامان :« تو نزنش، نباید همکلاس تو بزنی به معلمت بگو» دانیال :« خوب بعدش بهم می گن خبرچین ، بچه ننه»

دو پاسخ خانم هاشمی به ظاهر با هم خیلی تفاوت دارند اما در حقیقت هر دو یک روش یکسان هستند.در هر دو روش خانم هاشمی نحوی تفکر خودش را به دانیال منتقل کرده است. در هیچ کدام از دو موقعیت دانیال در یافتن راه حل فعال نیست بلکه فقط پذیرنده است.مشاوره کودکان

اما پس از آموزش شیوه حل مسئله، خانم هاشمی گفتگوی متفاوتی با دانیال دارد که پسرش را از انفعال خارج و به سمت متفکر بودن در موقعیتها هدایت می کند.

تکنیک هایی برای کنترل رفتاری کودکان ۳

مامان:« قبل از اینکه تو رو بزنه چی شده بود؟ یادت هست؟» دانیال:«من بهش گفتم کثافت» مامان:« چرا بهش گفتی کثافت؟ چیزی شده بود؟ ناراحت یا عصبانی شده بودی؟» دانیال: « اره، کتابمو پاره کرده بود، کتاب ریاضی مو» مامان:« وقتی کتابتو پاره کرد چه احساسی داشتی؟» دانیال:« خیلی عصبانی شدم ، ناراحت شدم» مامان: « وقتی بهش گفتی کثافت فکر می کنی اون چه احساسی پیدا کرد؟» دانیال:« ناراحت شده ، عصبانی شده» مامان:«دانیال فکر کن ببین می تونی یه راه متفاوتی پیدا کنی که او تو رو نزنه ، تو هم اونو ناراحت یا عصبانی نکنی؟» دانیال:«منم کتابشو پاره کنم» مامان:« خوب بعد از پاره کردن کتابش چی می شه؟» دانیال:« دعوا می شه؟» مامان :« تو می خوای این طوری بشه؟ دانیال:«نه» مامان:« پس یه فکر دیگه بکن که دعوا نشه» دانیال:« بهش بگم اگر کتاب منو پاره کنی دیگه تا قیامت دوستت نیستم» مامان:« آها این روش هم متفاوته و هم خوبه»

دقت کنید در این گفتگو با دانیال ، خانم هاشمی به او نگفته است که چه کاری بکند یعنی ماهی به دانیال نداده است در عوض به دنیال کمک کرده فکر کند یعنی ماهیگری به او آموخته است. خانم هاشمی برای اینکه دانیال بااین شیوه پاسخی را یافته به او جایزه داد.سپس دانیال این شیوه را در چندین موقعیت دیگر به کار بست.

منبع:مشاوره-خانواده.com

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۱
آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۱

 

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۱

 

بسیاری از والدینی که دارای کودک زیر ۶ سال هستند. در این اندیشه می باشند که چگونه فرزند خود را برای دوره دبستان آماده سازند . آنها فعالیتهای متعددی انجام می دهند کودک خود را کلاس های مختلفی می فرستند. که نهایتا به دلیل نداشتن انسجام در برنامه و عدم آگاهی از اینکه چه فعالیتهایی و با چه تمریناتی در چه حوزه هایی باید انجام شود، هزینه ، انرژی و زمان را از دست می دهند.

آماده سازی کودکان برای شروع دوره دبستان، واقعی شدنی و امری محال نیست به شرط آنکه والدین آگاهی های لازم را داشته باشند. در این فرآیند والدین نیاز نیست خواندن و یا حساب کردن طوطی وار را به کودک بیاموزد بلکه در این فرآیند برنامه ای منسجم همراه با بازی و لذت برای کودک فراهم  می شود اما باید بر چه مهارتهایی کار کرد؟

  1. آیا شما والدین می دانید کدام تواناییهای کودکان در موفقیت تحصیلی فرزندتان نقش اصلی را بازی می کند؟(۷ توانایی بنیادی)
  2. بعد از یافتن آن توانایی ها نیازمند برنامه ای منظم و روزانه هستید که بایستی پیگیری شود.

نکته مهم در پرورش این ۷ توانایی آن است که فرزند شما هر اندازه کوچکتر باشد بازده بهتری خواهد داشت اما در هر حال هیچ وقت دیر نیست.

با ورود کودکتان به دبستان در سال اول تحصیلی شما درگیر آموزش خواندن و نوشتن هستید اا از سال دوم به بعد با مسئله های ریاضی و تمرینات، پلی کپی و…. چه می کنید؟

به مثال توجه کنید : « علی روزی یک بادبادگی درست می کند ، بعد از ۷ روز او چند بادبادک دارد؟

آیا والدینی را دیده اید که کودکشان حتی متوجه صورت مسئله نمی شوند و مادر می گوید اول صورت مسئله را بخوان تا بفهمی و بعد حلش کن. این مهارت که کودک به درک نوشته ها برسد از کجا ناشی می شود ؟ کجا باید با او کار می شده ، که الان درگیر نباشد؟

یکی از این ممهارتهای بنیادی مهارتهای زبانی می باشد. مهارتها ی زبانی نقش بسزایی در موفقیت تحصیلی دارند.

مهارتهای زبانی یکی از مهم ترین پیش نیازها برای یادگیری چه در محیط مدرسه و چه در جامعه می باشند، مهارت های زبانی دو نوع هستند:۱- زبان ادراکی ( دریافتی) ۲- زبان بیانی

 

آماده سازی کودکان برای ورود به دبستان۱

منظور از زبان ادراکی ( دریافتی) آن است که کودک متوجه شود که دیگران چه می گویند ( و در آینده آنچه خود می خواند را بفهمد). توانای زبان ادراکی بسیار زودتر از زبان بیانی ایجاد می شود، کودک در ۹ ماهگی قبل از صحبت کردن چنین توانایی را بدست می آورد. برای همین است که اگر از یک کودک تفریبا یک ساله بخواهید به عکس گربه در کتاب اشاره کند این کار را می کند هرچند قادر به گفتن کلمه گربه نباشد. اکنون پرسشی مطرح است ، توانایی زبان ادراکی برای موفقیت تحصیلی مهم است در اکثر مدارس ایران، همچنان کلاس درس ها به روش سخنرانی اداره یم شود. کودک بایستی توضیحات معلم را متوجه شود و به خوبی بفهمد تا بتواند درسی را که آموزش داده شده یاد بگیرد. در حالی که بسیاری از کودکان به دلیل ضعف در زبان ادراکی (دریافتی ) بعد از چند دقیقه گوش دادن به حرف های معلم و نفهمیدن گفته های او یا حواسشان پرت می شود یا شیطنت می کنند. یا در سالهای بالاتر متوجه صورت مسئله و آنچه از آنها خواسته شده نمی شوند.

نوع دیگر زبان، زبان بیانی است،  که منظور توانایی کودک در استفاده کدن از کلمات و جملات شفاهی (و در آینده به صورت نوشتاری) است تا بتوانند آنچه آموخته را بیان کند ( یا در آینده بنویسد). این توانایی بعد از زبان ادراکی و در حدود یک سالگی ظهور پیدا می کند.

چرا توانایی زبان بیانی بر موفقیت تحصیلی موثر است؟ زیرا، کودکتان باید در ارزیابی ها چه به صورت کتبی یا شفاهی بتواند آنچه آموخته است را با کلمات و جملات به طور صحیح به دیگران به خصوص معلم در میان بگذارد.

بنابراین اهمیت زبان در موفقیت تحصیلی برای والدین معلوم و مشخص شده است لذا تا قبل از ورود کودکتان به مدرسه می بایستی با کتاب خواندن و صحبت کردن های روزانه و پیروی از برنامه های توانمندسازی شناختی به کودکتان در این حوزه او را برای موفقیت در آینده آماده سازید.

منبع: کودک و نوجوان