۶ تا ۸ سالگی (کودکی میانه)

۶ تا ۸ سالگی به عنوان کودکی میانه خوانده می شود. در این مطلب نحوه تربیت و رفتار با کودک در این دوره آموزش داده شده است. زمان مطالعه ۳ دقیقه است.

دوره کودکی میانه ۶ تا ۸ سالگی

نقاط عطف رشدی

دوران کودکی میانه ، تغییرات زیادی را در زندگی کودک بهمراه دارد. در این دوره ، کودک قادراست خودش لباس بپوشد ؛ با دستهایش توپ را آسانتر بگیرد، و کفشهایش را خود بپوشد.
استقلال داشتن از خانواده در این سنین مهمتر میشود.رویدادهایی مانند شروع مدرسه کودک را وارد ارتباط منظم با دنیای بزرگتر میکند.دوستی ها مهم و مهمتر میشوند.
مهارتهای جسمی اجتماعی و روانی در این سنین به سرعت رشد میکنند.این سنین دوره حیاتی برای کودک است .تا اعتمادبنفس برای تمام حیطه های زندگی را ارتقاء دهد، از جمله در میان دوستان ، کارهای مدرسه ، و ورزش کردن.

تغییرات روانی – اجتماعی ۶ تا ۸ سالگی

 • نشان دادن استقلال بیشتر از والدین و خانواده
 •  شروع به تفکر در مورد آینده
 • شناخت بیشتر از جایگاه خود در جهان
 • توجه بیشتر به دوستیها و کارگروهی
 • خواهان دوست داشته شدن و پذیرش از سوی دوستان باشد .
6 تا 8 سالگی یا کودکی میانه
۶ تا ۸ سالگی به عنوان کودکی میانه

تفکر و یادگیری دوره کودکی میانه

کودکان در این سنین ممکن است :

 • رشد سریعی در مهارتهای روانی نشان دهند.
 • راههای بیشتری برای توصیف تجارب و صحبت کردن از افکار و احساسات بیاموزند.
 • توجه کمتری روی داشته و در مورد دیگران بیشتر نگرانند.

نکات فرزندپروری ۶ تا ۸ سالگی یا کودکی میانه

 • نسبت به کودک خود عاطفه نشان دهید .دستاوردها و پیشرفتهای کودک راببینید.
 • به کودک کمک کنید ، احساس مسئولیت را پرورش دهید. از او بخواهید کارهای خانه را انجام دهد. مانند : چیدن میز
 • با کودک خود در مورد مدرسه ، دوستان و چیزهایی که در آینده منتظر آنهاست؛صحبت کنید.

با کودک خود درباره احترام به دیگران صحبت کنید.

برای کمک به دیگران در صورت نیاز وی را تشویق کنید.

 • به او کمک کنید. اهداف دستیافتنی خود را ایجاد کند. کودک در این صورت یاد خواهد گرفت که به خود افتخار کند و کمتر وابسته به تایید و پاداش از سوی دیگران باشد.
 • صبرکردن را به کودک آموزش دهید . از طریق دادن حق تقدم بدیگران و یا تمام کردن یک تکلیف قبل از به بیرون رفتن برای بازی .او را تشویق کنید به پیامدهای احتمالی قبل از اقدام بعمل فکر کند.

قوانین صریح و شفاف ایجاد کنید و برا انجام آنها قاطع باشید.

مانند: مدت زمان ، تماشای تلویزیون، یا زمان رفتن به خواب، در مورد رفتاردرست یا نادرست صریح باشید .

 • بعنوان خانواده با یکدیگر فعالیتهای سرگرم کننده انجام دهید، مانند : بازی کردن ، خواندن و رفتن به رویدادهای اجتماعی .

با مدرسه کودک در تماس باشید.

معلمین و کارکنان را ملاقات کنید تا اهداف یادگیری را بدانید و اینکه چگونه شما و مدرسه میتواند برای کمک به بهتر بودن کودک با یکدیگر کار کنید.

 • به خواندن برای کودک ادامه دهید. هنگامی که کودکتان خواندن را آموخت به نوبت برای یکدیگر بخوانید.
 • برای حمایت و راهنمایی کودک از انضباط دهی استفاده کنید تا تنبیه کردن.
 • تنبیه موجب ایجاد احساس بد در کودک میشود. در مورد آنچه کودک میتواند انجام دهد،بحث کنید نه آنچه نمیتواند.

به کودک برای رفتار خوب پاداش دهید.

بهتراست پاداش کلامی باشد و بهترین پاداش کلامی آنست که روی آنچه کودک انجام داده متمرکز شوید تا آنچه نمیتواند آنرا تغییر دهد یا بر ان کنترلی ندارد. مثلا” بهتراست بگویید : ” برای انجام این کار خیلی زحمت کشیده ای تا اینکه بگویید : تو خیلی باهوشی.

 • در مواجهه با چالشهای جدید کودک خود را حمایت کنید. او را تشویق کنید.که مشکلاتش را خودش حل کند، مانند : عدم توافق کودک دیگر با نظر وی .
 • کودک را تشویق کنید که به گروههای مدرسه و اجتماعی ملحق شود. مانند : ” ورزشهای گروهی و یا فعالیتهای داوطلبانه”.

بیشتر بخوانید:

پیش بسوی ۶ سالگی: آنچه باید در مورد کودک شش ساله خود بدانید

پیش به سوی ۷ سالگی: آنچه باید در مورد کودک هفت ساله بدانید

پیش بسوی هشت سالگی: آنچه باید در مورد کودک ۸ ساله خود بدانید