دسته: بازی کودک

۸ بازی آموزش مهارت دوست یابی به کودکان
۸ بازی آموزش مهارت دوست یابی به کودکان

آموزش مهارت دوست یابی به کودکان یکی از تلاش های اصلی والدین و معلم ها می باشد. در این مقاله بازی هایی برای آموزش این مهارت ها فراهم شده است که می تواند کمک زیادی به معلم ها و والدین برای آموزش مهارت دوست یابی به کودکان بکند.

۱۱ بازی برای آموزش همدلی به کودکان
۱۱ بازی برای آموزش همدلی به کودکان

بازی برای آموزش همدلی به کودکان و بازی در مورد همکاری باعث می شود کودکان بهتر بتوانند احساسات خود را بروز دهند و نظرات دیگران را درک کنند.

بازی برای همکاری| بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۱. جریان سیال ذهن

وسایل مورد نیاز:  کاغذ و قلم و آهنگ بی کلام

اهداف:

 • بیان افکار بدون ترس از انتقاد
 • قبول نظر دیگران بدون انتقاد از آن ها
 • آموزش فکر دست جمعی

روش بازی: هر بازیکن عنوانی بالای صفحه خود می نویسد این عنوان می تواند جمله، سوال، نگرانی یا مسئله ای باشد که کودک طرح می کند. این کاغذها دست به دست می چرخد هر بازیکن باید چیزی در برگه ای که به دستش می رسد بنویسد. کودک می تواند سوال بنویسد یا جواب دهد.  ایده های زیادی را می توان در زمان کم تولید کرد هر فرد باید سریع نظر خود را بنویسد و نیازی نیست خود را سانسور کند ولی هیچ فردی نباید از نظرات دیگران انتقاد کند.

ارزیابی:

 • کدام نطرات شما را به فکر فرو برد؟ چرا؟
 • نکته: بهتراست که آهنگ آرام و بی صدایی در فضا پخش شود تا تمرکز کودکان افزایش یابد.

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۲. فکرم را کامل کن

وسایل مورد نیاز: کاغذ و خودکار

هدف:

 • بیان نظر
 • بیان احساس
 • درک احساس و نظر دیگران
 • بازی در مورد همکاری

روش بازی: هر فرد برگه ای کاغذ را به شانزده تکه تقسیم می کند، سپس معلم به ترتیب ۱۶ جمله را به صورت نصفه می خواند و پس از هر جمله منتظر می ماند تا کودکان جمله را روی برگه کامل کنند. به طور مثال: « محیط اطراف ما بهتر می شود اگر…» سپس معلم صبر کرده تا همه جمله را تکمیل کنند و سپس جمله دوم را می خواند: « وقتی بزرگ تر شدم می خواهم…» و به همین ترتیب.

مثال های بیش تر:

 • « نمی خواهم…»
 • « چیزی که در مورد معلممان دوست دارم این است که…..»
 • « دوست دارم معلمم…»
 • «کاش دوستان بیش تری داشتم تا….»
 • «در اردوی مدرسه…»
 • « مدرسه سخت می شود اگر…»
 • «مدرسه بهتر می شود اگر…»
 • « وقتی وارد مدرسه میشوم…»
 • « مدرسه وقتی خوب است که…»
 • « در مدرسه می ترسم…»
 • « در راه مدرسه…»
 • « به بقیه دانش آموزان کمک می کنم تا…»
 • « بقیه مرا دوست ندارند وقتی که…»
 • « دوست ندارم کلاسمان…»
 • «بعداز ظهرها که کلاس تمام می شود…»

بازی برای بیان احساسات

بازی های مشارکتی برای کودکان

۳. گم شده| برای آموزش همدلی به کودکان

وسایل مورد نیاز: خودکار و تکه کاغذ و یک جعبه برای نگه داشتن نقاشی آن ها

اهداف

 • تقویت تصویر خود
 • پذیرش خطاها
 • تاکید بر نقاط قوت
 • بازی برای آموزش همدلی به کودکان

روش بازی: هر بازیکن خودش را در سه یا پنج جمله توصیف می کند و آن ها را روی برگه می نویسد همه برگه ها را درون جعبه قرار دهید، کودکان به ترتیب تکه ای کاغذ بیرون می کشد و حدس بزنند که چه کسی آن را نوشته است.

نکته: اگر افراد نسبت به یکدیگر غریبه بوده و ویژگی های خود را به خوبی نمی دانند،  می توانید ویژگی های ظاهری را نیز به آن اضافه کنید.

ارزیابی:

 • چه چیزی در توصیف خودتان دشوار بود؟
 • آیا کسی در توصیف خود از ایراداتش نیز نام برده است؟

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۴. بازی در مورد همکاری، چه کسی آن را گفت؟

اهداف:

 • تقویت تصویر خود
 • آموزش حافظه بصری
 • اشنایی با یکدیگر
 • فعالیتی برای پرورش ابراز همدلی کودک با دیگران

روش بازی: این بازی در مورد همکاری بوده و برای کودکانی طراحی شده است که یکدیگر را نمی شناسند، بازیکنان با چشم های بسته راه میفتند و هنگامی که رهبر گروه بگوید « بایستید» رهبر گروه به شانه یکی از بچه ها می زند و آن کودک خودش را بلند معرف می کند سپس رهبر فریاد می زند که دوباره حرکت کنید و همه حرکت می کنند تا رهبر بگوید چشم ها باز سپس کودکان حدس می زنند که چه کسی خود را معرفی کرده است.

نکته: در گروه هایی  که اعضای گروه یکدیگر را می شناسند هنگام معرفی کودکان باید صدای خود را تغییر دهند.

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۵. مشخصات فردی شخص مشهور

وسایل مورد نیاز: مجلات قدیمی، قیچی، چسب، خودکار

اهداف:

 • تقویت تصویر خود
 • شناخت تفاوت بین ایده آل و واقعیت
 • کشف علایق مشترک

روش بازی: تعدادی مجله قدیمی روی میز بگذارید قیچی، چسب و خودکار را هم روی میز قرار دهید  تا هرکسی یک صفحه روزنامه در مورد خودش بسازد و با خودکار یکی از تصاویر را تغییر دهد تا شکل خودش شود.

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۶. افراد رویایی

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم

اهداف:

 • تقویت تصویر خود
 • تشخیص تفاوت میان ایده آل و واقعیت
 • کشف علایق مشترک

روش بازی: هر بازیکن باید دو تصویر از خودش بکشد یکی واقع بینانه و یکی ایده آل.

پیشنهادها

 • بازیکنان می توانند دو به دو تصویر یکدیگر را بکشند.
 • رهبر تمام تصویر های ایده آل را جمع کرده و بازیکنان به نوبت حدس بزنند کدام تصویر ازآن کیست.

ارزیابی

 • تفکیک رویا از واقعیت آسان نیست. برای شما کدام آسان تر بود؟ نمایش ایده آل یا واقعیت؟

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۷. موزه من|بازی در مورد همکاری

وسایل مورد نیاز: انواع اشیا محبوب که کودکان آورده اند.

اهداف:

 • تقویت حس هویت
 • بهبود تصویر خود
 • نمایش خود به گروه
 • همدلی در کودکان

روش بازی: هرکدام از کودک ها  در گوشه از اتاق قرار می گیرد تا بتواند نمایشگاهی از وسایل مورد علاقه خود جمع آوری کند به هرکدام از کودکان نیم ساعت برای ساخت نمایشگاه وقت دهید.

پیشنهاد:

 • می توانید از نقاشی ها، کارت شناسایی، محتوی کارت، مقاله، اشیا محبوب، سنگ های زیبا، تکه های مجله، گل سر، تل، غذاهای دلخواه، رنگ محبوب، عددشانس، ساعت و یک تکه جواهر مورد علاقه در این نمایشگاه دیواری استفاده کرد. سپس وقت این است که از موزه شخصی هر فرد دیدن شود.
 • بازدیدکنندگان می توانند به صورت دست جمعی حرکت کنند.
 • هر شخص بدون راهنما در اتاق گشته و نمایشگاه را تماشا کند.

ارزیابی:

 • چه میزان از خودتان را توانستید در نمایشگاه نشان دهید؟
 • آیا احساس می کنید برخی از نمایشگاه ها سعی داشتند خود را بیش از حد خوب نشان دهند؟
 • کدام نمایشگاه و موزه برای شما جالب تر بود؟

بازی برای بیان احساسات

 

۸. حقه یا خصوصیت

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم

اهداف:

 • ارتباط خصوصیت های شخصیتی
 • ارائه آگاهی اجتماعی
 • بازی در مورد همکاری

روش بازی: رهبر سه داوطلب انتخاب می کند و از هرکدام می خواهد صفتی را در توصیف از خود انتخاب کنند، بنابراین تمام کودکان یک صفت را در گوش رهبر زمزمه می کند این صفات باید ویژگی های باشد که کودکان در اغلب شرایط نشان می دهند.

رهبر این کلمات را روی کاغذ نوشته و در یک دایره این کلمات را می گذارند تا همه آن را ببینند، بقیه افراد با سه داوطلب صحبت می کنند و با صحبت کردن در مورد موضوعات متفاوت سعی می کنند که کدام ویژگی را دارند. داوطلب نیز باید به گونه ای پاسخ دهد که  کمک کند بقیه راحت تر حدس بزنند.

پیشنهاد:

 • رهبر بازی سه صفت را برای سه داوطلب مشخص می کند.
 • بازیکنان به داوطلبان تیتیرهای خبری می گویند تا از واکنش ها صفات انتخاب شده را پیدا کنند.

ارزیابی:

 • آیا صفات با داوطلبان متناسب هستند؟
 • آیا داوطلبان صفات خود را به خوبی توصیف کرده اند؟

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۹. صفت من را حدس بزن

وسایل مورد نیاز: کارت هایی که صفت رویش نوشته باشد.

اهداف:

 • واکنش به ویژگی های شخصیتی دیگران
 • تقویت خودآگاهی

روش بازی: وسط دایره شش کارت پشت و رو شده داریم که صفت های بامزه، آرام، بدبین، جدی، خوش بین و مضطرب نوشته شه است.

داوطلبان باید چشم های خود را بسته و  یکی از کارت ها را برداشته نفر بعدی پشت سر او ایستاده و کارت را دیده، سپس همه کارت را دیده و سعی می کنند او را راهنمایی کنند که روی کارت چه نوشته شده است اگر درست حدس زد، نفر بعدی کارت را بر می دارد.

مثال: اگر روی کارت نوشته شده باشد طنز کودکان می گویند، کارتون، هاهاها، تعریف یک جک و موارد دیگ.

ارزیابی:

 • کارتی را که حدس زدید شما را توصیف می کند؟
 • داشتن هرکدام از این صفات چه خوبی و بدی هایی دارد؟

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۱۰. بازی هایی برای آموزش همدلی به کودکان، تکه های شخصیت

وسایل مورد نیاز: خودکار و تکه کاغذ برای همه اعضا

اهداف:

 • بیان عواطف
 • مقایسه تصویر خود با تصویری که دیگران می بینند
 • مواجه شدن با پذیرفته و طرد شدن
 • آشنا شدن با دوستان جدید
 • صمیمی شدن و کنار گذاشتن رودربایستی

روش بازی:  این بازی برای بچه هایی مناسب است که با یکدیگر اشنا نیستند، همه بازیکنان روی ده تا پانزده تکه کاغذ  صفات شخصیتی مختلف را می نویسند و صفاتی که دوست ندارند را به دیگران می دهند و طرف مقابل نیز می تواند صفاتی که دوست ندارد را نگیرد. حالا به نوبت وسط دایره رفته و صفاتی که دارند را نمایش می دهند.

ارزیابی:

آیا کسی در نظر اکثر افراد ویژگی بدی دارد؟

چه کسی دوست دارد تصویر غلط را در مقابل کل گروه درست کند؟

این بازی در روحیه افراد گروه نقش مثبتی دارد؟

پیشنهاد مشاور: درمانی جهت افزایش مهارت همدلی

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۱۱. کمک

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم

اهداف:

 • آموزش خودآزمایی
 • آغاز ارتباط
 • افزایش همدلی
 • بازی در مورد همکاری

روش بازی: هر بازیکن پنج صفت شخصیتی را که فکر می کند دارد می نویسد سپس برای هریک از صفات یک شغل مناسب می نویسند.

بازیکن ها دو به دو مصاحبه شغلی انجام می دهند و یکی کارفرما و یکی فردی می باشد که دنبال کار می باشد، در پایان هر کارفرما به گروه گزارش می دهد که چند تا از صفات خاص شغلی دارند و آن ها را استخدام می کند یا نه، این بازی در مورد همکاری کودکان بسیار موثر بوده و به آن ها یاد می دهد چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ارزیابی:

 • چه صفاتی مهم ترین صفات برای شغل بودند؟

نویسنده: “کودکانه”

منبع: Activities for Building Empathy in Your Students

 

۹ بازی احساسات برای کودکان (کودکان ۹ تا ۱۵ سال)
۹ بازی احساسات برای کودکان (کودکان ۹ تا ۱۵ سال)

بازی احساسات برای کودکان با آموزش کنترل احساسات به کودکان به شما کمک می کند تا مهارت همدلی، درک متقابل و بیان احساسات را به کودک خود آموزش دهید بنابراین از آن ها غافل نشوید.

بازی برای بیان احساسات در کودکان

آموزش کنترل احساسات به کودکان

۱. چه احساسی دارم؟

وسایل مورد نیاز: کارت هایی که تصاویر مختلف روی آن چسبیده است.

اهداف

روش بازی: چند کارت را وسط یک دایره بگذارید، دو کارت برای هر بازیکن. هرکسی یکی از تصاویر را انتخاب می کند که احساس می کند آن را بیش تر دوست دارد یا حالت او را بیان می کند سپس به دیگران توضیح می دهد که چرا آن کارت را انتخاب کرده است.

مثال:

من تصویر یک صندلی انتخاب کردم زیرا خسته هستم و آرزو دارم که کاش یک صندلی خوب و مناسب برای نشستن پیدا می کردم.

نکته ها

همه بازیکنان نمی دانند که در حال حاضر چه احساسی دارند بنابراین به آن ها بگویید که لازم نیست حتما احساسات حال حاضر خود را بیان کنند بلکه می توانند براساس حالاتی که به تازگی داشته اند صحبت و انتخاب کنند.

ارزیابی:

 • آگاهی از احساسات خود چه منافعی دارد؟
 • در چه شرایطی حال یکسانی را تجربه می کنیم؟
 • بیش تر تحت تاثیر احساسات کوتاه مدت هستید یا بلند مدت؟
 • چه چیزی در تغییر حالت فعلی شما می تواند کمک کند؟

بازی احساسات برای کودکان

۲. بازی چراغ قوه| بازی احساسات برای کودکان

اهداف

 • بیان احساسات در کودکان
 • معرفی خود و آشنایی با یکدیگر
 • غلبه بر خجالت

روش بازی: ابتدا موضوع خاصی را انتخاب کرده و سپس سعی می کنند احساسات خود را با توجه به موضوعی که انتخاب کرده اند بیان کنند. این کار باعث بیان احساسات کودک می شود.

مثال:

فرض کنید موضوع آب و هوا را انتخاب کرده اید، می توانید بیان کنید که « احساس می کنم درونم طوفان شده است.» اگر موضوع درخت است « احساس می کنم مانند درختی خشک و بی روح هستم.»

نکته:

اگر با کودکانی کار می کنید که مشکلات گفتاری را تجربه می کنند بهتراست از بازی احساسات برای کودکان استفاده کنید که نیازی به ارتباط کلامی ندارند.

ارزیابی:

 • دوست دارید که احساسات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟
 • آیا در میان دوستان خود کسی را مشاهده کردید که احساس یکسانی مانند شما داشته باشد؟

بازی احساسات برای کودکان

۳. زبان بدن

اهداف:

 • بیان احساسات در کودکان
 • بهبود ارتباط
 • افزایش آگاهی بدن
 • افزایش آگاهی اجتماعی کودکان

روش بازی: به ترتیب هر کسی  با زبان بدن احساسات خود را بیان می کند و آن را به جمع نشان می دهد. در یک جمله تلاش کنید تا احساس خود را بیان کنید.

به یاد داشته باشید که ممکن است این کار سخت باشد اما  بدن یکی از صادقانه ترین ابزار بیان می باشد زیرا دروغ نمی گوید و می توان به آن اعتماد کرد.

ارزیابی:

ترجیح می دهید چگونه احساسات خود را بیان کنید؟ کلمات یا زبان بدن؟ چرا از هردو استفاده نمی کنید؟

جالب کردن بازی:

برای بهبود بازی می توانید «مجرم کیست» را بازی کنید. پنج بازیکن در یک ردیف نشسته و در بین خود انتخاب می کنند که یک نفر مجرم است سپس  یکی از بچه ها که بازپرس می باشد می آید و همه انکار می کنند که جرمی ارتکاب شده اند ولی مجرم  با زبان بدن سعی دارد که خود را لو دهد، بازپرس باید متوجه شود که زبان بدن مجرم چگونه می باشد.

بازی

۴. طراحی حالت

وسایل مورد نیاز: قلم و کاغذ

اهداف:

 • بیان حالات
 • کاهش پرخاشگری کودکان
 • بررسی احساسات
 • پیدا کردن نمادهایی برای بروز احساسات

روش بازی: هر بازیکن خودکار و کاغذی دارد که احساساتش را روی آن به تصویر در می آورد  ممکن است احساسات از روی تصویر غیرقابل تشخیص باشد اما معمولا مشخص و قابل حدس است که فرد در حال کشیدن نقاشی شاد و سرحال بوده یا غمگین می باشد. کودکان می توانند نقاشی ها را به یکدیگر نشان داده و از یکدیگر بخواهند که آن ها را حدس بزنند.

پیشنهاد:

 • می توانید به کودکان الگو بدهید مثلا « احساس شادی را به تصویر بکشید.»
 • بازیکنان دو گروه شده و سعی می کنند احساسات بازیکنان تیم مقابل را حدس بزنند.
 • ابتدا بیان احساسات کودک شکل می گیرد سپس بازیکن ها می توانند نقاشی های مرتبط با احساسات خود را انتخاب کنند.

نکته:

 • از بچه های پرخاشگر بخواهید خشم خود را به صورت نقاشی به شما نشان دهند.
 • اگر حادثه یا مشکلی در کلاس وجود دارد از کودکان بخواهید تا آن را به تصویر بکشند.

ارزیابی

 • آیا طراحی باعث تحکیم تا ضعیف احساسات شما شده اند؟
 • تفاوت تصاویر هنگام شادی و خشم چگونه است؟
 • آیا تمام طرح های شاد شبیه به یکدیگر می باشند؟

بازی احساسات برای کودکان

۵. ساختمان های حالات

وسایل مورد نیاز: چند  بلوک برای ساختمان

اهداف:

 • بیان احساسات در کودکان
 • تشخیص اثرات محیط بر ما
 • بهبود بصری و لمسی

روش بازی: به هر بازیکن چند بلوک برای ایجاد ساختمانی بدهید که حالت روحی او را نشان می دهد و به او وقت کافی را بدهید تا ساختمان یا مجسمه ای بسازد که احساساتش را نشان می دهد.

پیشنهاد:

از وسایلی مانند دستمال، مهره تسبیح، خمیربازی، خانه عروسک، بشقاب کوچک و صندلی کوچک نیز می توانید استفاده کنید که قابلیت فرم و شکل دادن داشته باشد.

ارزیابی:

 • کدام وسیله جذابیت بیش تری برای شما دارند؟ آیا می توانید به راحتی احساسات خود را با اشیا به تصویر بکشید؟
 • آیا با نگاه کردن به ساختمان دیگران می توانید احساسات آن ها را متوجه شوید؟
 • خانه افراد چه چیزی در مورد آن ها به شما نشان می دهد؟ محیط زندگی چه تاثیری در حال افراد دارد؟
 • در مورد وسایلی که بقیه کودکان ساخته اند از آن ها سوال بپرسید، چه احساسی در مورد آن ها دارند؟

بازی احساسات برای کودکان

۶. نامه حال و احوال| بازی هایی برای آموزش همدلی به کودکان

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم به تعداد مناسب برای همه

اهداف تقویت مهارت همدلی در کودکان :

 • بیان احساسات در کودکان
 • آگاهی از حال دیگر افراد گروه
 • بیان نظرات افراد

روش بازی: بازیکنان به صورت دایره نشسته و احساسات خود را روی کاغذ بدون ذکر نامشان بنویسند سپس تمام نامه ها دست به دست شوند تا زمانی که نامه هرکسی به دست خودش برسد.  به این شکل همه اعضای گروه از احساسات یکدیگر باخبر می شوند. این بار هرکسی درباره درکی که از حالات و احساسات دیگران دارد بنویسید و دوباره دست به دست شود.

نکته:

سعی کنید برگه ها را جمع کرده و در اوقات فراغت آن ها را مطالعه کنید. کودکان نیز به این روش می توانند از روحیه و حال دیگران آگاه شوند، به یاد داشته باشید که بیان احساسات  در کودکان سخت می باشد بنابراین به صبر و حوصله زیادی نیاز دارید.

بازی

۷. موسیقی احساسات |بازی برای درک احساسات دیگران

وسایل مورد نیاز: ابزارآلات موسیقی مثل دایره زنگی، طبل، بانگو، بلز و هر سازی که در دسترس است.

اهداف:

 • بیان احساسات در کودکان
 • کاهش پرخاشگری
 • بهبود حس شنوایی
 • همکاری بهتر
 • حساسیت به لحن صدا

روش بازی: در این بازی احساسات برای کودکان، با نواختن سازها یا آهنگ زدن با دهان یا کف زدن کودکان می توانند به نوبت احساسات خود را نشان دهند.

پیشنهاد:

 • یک نفر جملات عصبی کننده بگوید و دیگران با صدای ساز نشان دهند که چه احساسی نسبت به آن صدا دارند.
 • بازیکنان نسبت به احساس جمله ای که می خواهند بیان کنند صدای خود را تغییر دهند و از دیگران بخواهند احساسات آن ها را حدس بزنند.

ارزیابی:

 • سرو صدا و اصوات چه تاثیری در روحیه و حالات شما دارند؟
 • آهنگ هایی نام ببرید که نشان دهنده عشق، غم، هرج و مرج و خشم می باشند؟
 • شرایطی را نام ببرید که در طول روز احساسات شما تحت تاثیر صداها می باشند.

بازی احساسات برای کودکان

۸. فرار از حالت|تقویت مهارت همدلی در کودکان

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم، تخته وایت برد یا تخته سیاه و گچ

اهداف:

 • بیان احساسات در کودکان
 • آشنایی با دیگران و احساسات آن ها

روش بازی: کاغذ سفیدی به هرکدام از کودکان داده و همزمان با تعریف کردن داستان روی تخته صحنه ها را به تصویر بکشید، تخته را به شکلی قرار دهید که بچه های دیگر نیز نقاشی را دیده و سعی کنند آن را بکشند، این بازی بازی برای درک احساسات دیگران بسیار موثر می باشد.

می توانید فقط داستان را تعریف کنید و فتوکپی از تصاویر را به آن ها ارائه دهید. از آن ها بخواهید شخصیت های داستان را بکشند و حالات آن ها را نیز به تصویر بکشند از شخصیت ها خطی به یکدیگر رسم کنید تا خط زمانی داستان را رسم کنید.

بازی احساسات برای کودکان

۹. تاس حالت

وسایل مورد نیاز: تاس حالت ( می توانید به روشی که در ادامه گفته شده است آن را درست کنید.)

اهداف:

 • بیان احساسات
 • درک احساسات دیگران
 • تقویت مهارت همدلی در کودکان

روش بازی:

هر بازیکن تاس را تا زمانی که حالتی که خودش احساس می کند پیدا شود می اندازد.

تاس شش حالت دارد: ۱. فردی بسیار خوشحال ۲. فرد کله شق به دنبال اتفاق های عجیب و شگفت انگیز ۳. فرد خوشبین که می داند اتفاقات خوبی در راه است. ۴. فردی بدبین که فکر می کند اتفاقات بدی در راه است. ۵.  فردی دودل که نمی داند چه احساسی دارد. ۶.  فردی عصبانی و خشمگین

پیشنهاد:

 • هر بازیکن تاس میریزد و حالت تاس را به یکی از بازیکنان مرتبط می کند و سپس بازیکنی که مورد خطاب قرار گرفته است تاس میریزد.
 • وضعیتی را به تصویر بکشید سپس هرکدام از کودکان باید آنقدر تاس بیندازند تا به حالتی برسند که در آن شرایط دارند.
 • یکی از بازیکنان سه بار تاس انداخته و سپس داستانی درباره سه حالت قبلی تاس بسازد.

نویسنده: “کودکانه” سایت کودک و نوجوان

منبع: Activities for Teaching Young Children About Emotions

 

۶ نشانه های کودک خجالتی + بازی درمانی
۶ نشانه های کودک خجالتی + بازی درمانی

نشانه های کودک خجالتی به شما کمک می کند تا در موقعیت های جدید یا ناآشنا که سخت است به آن ها کمک کنید.

کودک خجالتی و گوشه گیر اگر احساس کند که دیگران در حال نگاه به او هستند، مانند زمانی که با فرد جدیدی ملاقات می کند یا مجبور هستند در مقابل دیگران صحبت کند، به احتمال زیاد دچار نگرانی و اضطراب زیادی می شود که حتی ممکن است باعث می شود که کودک خجالتی و گوشه گیری شود.

بیشتر کودکان گاهی احساس خجالت می کنند، اما کودکانی که همیشه درگیر خجالت و شرم هستند زندگی خود را مختل می کنند. برخی از کودکان به مرور خجالت خود را کنار می گذارند اما اکثر آن ها این ویژگی را تا بزرگسالی حفظ می کنند.

علت خجالتی بودن کودکان

روانشناسان بر این باورند که هم ژنتیک و هم محیط در خجالتی بودن کودک نقش دارند. برخی از کودکان به سادگی با حساسیت شدید نسبت به تحریکات بیرونی متولد می شوند (تاثیر ژنتیک). گاهی اوقات خجالتی بودن کودک شما با تجربیات منفی مانند طعنه زدن یا طرد شدن توسط سایر کودکان، شرمساری یا عدم تایید توسط محیط، ترکیب می شود.

۶ نشانه های کودک خجالتی و گوشه گیر

۱. از بودن در مرکز توجه متنفرند

برخی از بچه ها اهمیتی نمی دهند که در کانون توجه قرار بگیرند یا حتی دوست دارند که توجه دیگران را جلب کنند. اما اگر کودک شما با اضطراب اجتماعی سروکار دارد از توجه دیگران دوری می کند، دور بودن از مرکز توجه یکی از بارز ترین نشانه های نشانه های کودک خجالتی می باشد.

۲.کودک خجالتی و گوشه گیر دوستان کمی دارند

کودکان خجالتی معمولا دوستان زیادی ندارند و محدوده دوستان خود را تا جایی که می توانند کوچک در نظر می گیرند. شاید آن ها فقط یک یا دو دوست خوب داشته باشند و تمایل دارند از معاشرت با گروه های بزرگتر اجتناب کنند.

پیشنهاد مشاور: کمک به کودک برای پیدا کردن دوست

نشانه های کودک خجالتی

۳. آن ها نمی خواهند با افراد جدید ملاقات کنند

یکی از دلایلی که کودک خجالتی مبتلا به اضطراب اجتماعی معمولاً دوستان زیادی ندارد این است که برای ملاقات با افراد جدید مشکل دارد.

اگر سعی کرده‌اید فرزندتان را برای فعالیت‌ها یا بازی های گروهی ثبت‌نام کنید و آن ها از آن ها ممانعت کرده و بازی های فردی را ترجیح داده اند احتمالا کودک شما خجالتی می باشند.

۴. کودک خجالتی و گوشه گیر بسیار ساکت هستند

بسیاری از اوقات، زمانی که کودکان به سنی می رسند که می توانند آزادانه با هم ارتباط برقرار کنند نمی توان آن ها را ساکت کرد.

اما وقتی فرزند شما با اختلال اضطراب اجتماعی سر و کار دارد، اغلب بسیار ساکت خواهد بود و هنگامی که آن ها تشویق به صحبت و برقراری ارتباط می شوند، حتی ممکن است گوشه گیرتر شوند که نشانه های کودک خجالتی می باشد.

۵. کودک خجالتی و گوشه گیر از تماس چشمی اجتناب می کنند

نشانه‌های غیر کلامی نیز می توانند نشان دهنده خجالت باشد، اگر هنگام صحبت کردن از تماس چشمی اجتناب کنند یا در حین صحبت کردن حالات چهره زیادی نداشته باشند، ممکن است با ترس زیادی سر و کله بزنند.

۶. در مورد خودشان صحبت نمی کنند از نشانه های کودک خجالتی و گوشه گیر

بسیاری از بچه ها دوست دارند در مورد خودشان صحبت کنند. آن ها دوست دارند به شما بگویند در مدرسه چه می کردند با دوستانشان چه می گذرد

اما کودک خجالتی و گوشه گیر، اغلب اوقات بسیار سختی دارند که در مورد خود صحبت کنند. حتی اگر سؤالات خاصی بپرسید یا سعی کنید آن ها را وادار به باز کردن صحبت کنید، ممکن است عصبی و ناراحت می شوند.

برخورد با کودک خجالتی و گوشه گیر

۱. در مورد موقعیت های جدید توضیح دهید

مکان ها، شرایط، افراد و موقعیت های جدید می تواند برای کودکان خجالتی سخت باشد، بنابراین بهتراست آن ها را درک کنید، بنابراین پیش از حضور در این مکان ها با آن ها در مورد شرایطی که قرار است تجربه کنند حرف بزنید، با این کار به کودک خجالتی و گوشه گیر کمک می کنید تا در این موقعیت ها راحت شود.

۲. فرصت کافی را برای بروز احساسات او فراهم کنید

درست مانند هر کسی، کودکانی که خجالتی و گوشه گیر هستند نیز می توانند با دشواری در مورد احساساتی که تجربه می کنند حرف بزنند. بنابراین به فرزند خود زمان لازم را بدهید تا در مورد احساساتی که تجربه می کند حرف بزند و احساسات خود را به شیوه ای که مناسب و درست است بروز دهد.

۳. به دیگران نگویید فرزندتان خجالتی است

برچسب زدن به کودک تان به این شکل می تواند باعث شود فرزند شما به این باور برسد که خجالتی است و کاری برای بهبود وضعیت نمی تواند انجام داد. او حتی ممکن است از آن به عنوان بهانه ای برای دنبال نکردن چیزی که باعث ایجاد احساس اضطراب در او می شود استفاده کند و با خود بگوید که خجالتی است و دیگر نمی تواند از شر آن خلاص شود.

نشانه های کودک خجالتی

۴. الگو باشید.

در ارتباط با فروشندگان، دوستان و معلمان مطمئن باشید، سوالات مناسب بپرسید و با غریبه ها ارتباط چشمی برقرار کنید تا به کودک خجالتی خود نشان دهید که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کند.

آن ها را با فرزندان دیگر یا دوستانشان مقایسه نکنید، به یاد داشته باشید که هر کودکی متفاوت است. این که خجالتی هستند و از ارتباط اجتماعی فرار می کنند به این معنی نیست که عجیب یا غیرعادی هستند.

۵. گزینه ها را محدود نگه دارید، کودک خجالتی و گوشه گیر

یک فرصت نامحدود برای انجام هر کاری می تواند برای آن ها طاقت فرسا باشد، بنابراین با محدود کردن گزینه‌ها به چند انتخاب می توانید به او کمک کنید تا راحت تر تصمیم گیری کند و به مرور بتواند اضطراب خود را مدیریت کند.

۶. مهارت های اجتماعی| کمک به کودک خجالتی و گوشه گیر

شما می توانید بسیاری از مهارت های اجتماعی را به کودک خود بیاموزید که به او کمک می کند بر کمرویی غلبه کند. این مهارت ها شامل موارد زیر می باشد:

 • ملاقات با افراد جدید
 • به دیگران سلام کردن
 • شروع مکالمات
 • ارتباط چشمی برقرار کردن
 • شنونده خوبی بودن

برای این کارها می توانید در خانه تمرین کنید تا در جمع مجبور نشوید به او بگویید سلام کن!

۷. کودک خجالتی و گوشه گیر، رفتار اجتماعی را پاداش دهید

مهارت های اجتماعی را که فرزندتان یاد می کند تقویت کنید. وقتی می بینید که سعی می کند بر کمرویی غلبه کند، او را با محبت فراوان تحسین کنید. اگر احتمال دارد که کودک خجالتی و گوشه گیر داشته باشید مراقبت کنید که این کار را در ملاعام انجام  ندهید.

کودک خجالتی در مدرسه

بچه های خجالتی ممکن است مدرسه را مانند همسالانشان تجربه نکنند. راهکارهای زیر به شما کمک می کند تا به کودک خجالتی در مدرسه کمک کنید:

با معلم حرف بزنید. با معلمان و کارکنان مدرسه صحبت کنید، به آن ها در مورد شرایط کودکتان توضیح داده و از او بخواهید که راهکارهایی را نیز در خانه به شما آموزش دهد.

علایق آن ها را به مدرسه بیاورید. از معلم کمک بخواهید و از او بپرسید که آیا می شود کارهایی و قعالیت هایی را که دوست دارد به مدرسه ببرید.

در خانه به آن ها کمک کنید. گاهی اوقات بچه‌ها در مدرسه خجالتی رفتار می‌کنند. با هم در خانه تمرین کنید. به فرزندتان فرصت پیشرفت بدهید، اما سعی کنید به او فشار نیاورید به یاد داشته باشید که هدف شما این است که اعتماد به نفس فرزندتان را تقویت کنید.

روی دستاوردهای آن ها تمرکز کنید. پیروزی های فرزندتان را در داخل و خارج از کلاس درس جشن بگیرید. ورزش، یادگیری ساز و حتی کمک در خانه می تواند به تقویت اعتماد به نفس فرزند شما در مدرسه کمک کند.

در جلسات شرکت کنید. جلساتی که معلم برای گفت و گو با والدین ترتیب می دهد اهمیت زیادی دارد بنابراین سعی کنید حداقل یکی از والدین در این جلسات حضور داشته باشد، در این جلسات مربیان در مورد نکاتی که باید بدانید یا در خانه رعایت کنید حرف می زنند و به همین دلیل اهمیت زیادی دارند.

نشانه های کودک خجالتی

کودکان خجالتی در پیش دبستانی

آیا کودکان خجالتی در پیش دبستانی دارید که با کمرویی دست و پنجه نرم می کند؟ آموزش مهارت های اجتماعی می تواند به آن ها کمک کند:

آموزش مهارت های اجتماعی به بچه‌ها یاد می دهد که چگونه احساسات خود را به اشتراک بگذارند، درگیری‌ها را مدیریت کنند و دوستان خوبی پیدا کنند. این مهارت ها حتی به خوش اخلاق ترین کودکان نیز کمک می کند. وقتی صحبت از خجالتی بودن در کودکان پیش دبستانی می شود، این مهارت ها می تواند به کودک خجالتی و گوشه گیر راه های ملموس و عملی برای تعامل با همسالان خود بدهد.

به یاد داشته باشید که کودکان خجالتی در پیش دبستانی ممکن است در پیدا کردن دوست مشکل داشته باشد سعی کنید در این امر به او کمک کرده و راه هایی به او ارائه دهید تا بتواند دوست پیدا کند، گروه های دوستی در این سنین اهمیت زیادی دارند بنابراین حتما سعی کنید در این مورد به آن ها کمک کنید تا در پیش دبستانی احساس تنهایی نداشته باشند.

بازی برای کودک خجالتی برای کودک خجالتی و گوشه گیر

ایجاد مجلات خانوادگی 

والدین باید ضرورت و ارزش وحدت خانواده را به فرزندان خود یادآوری کنند.  گذراندن زمان بیشتر با کودک خجالتی و گوشه گیر موثرترین استراتژی برای اجرای فعالیت و کاهش خجالت آن ها است. بچه ها را تشویق کنید که یک دفترچه یادداشت نگه دارند، یادداشت های روزانه خانواده به عنوان یادآوری گذشته برای فرزندان خواهد بود. این امر باعث ایجاد اعتماد به نفس در کودکان می شود زیرا آن ها متوجه پیشرفت های چشمگیری می شوند که رخ داده است.

نویسنده: “کودکانه” سایت کودک و نوجوان

منبع: https://kidshealth.org/

 

چگونه دعوای کودکان بر سر اسباب بازیشان را مدیریت کنیم؟
چگونه دعوای کودکان بر سر اسباب بازیشان را مدیریت کنیم؟

فرض کنید در حالی که کودکتان با دوستش درحال بازی است، شما متوجه می شوید که دوستش، ماشین اسباب بازی مورد علاقه کودکتان را از او گرفته و دارد بازی می کند، کودکتان که از این مساله خوشحال نیست، ماشین را از او می گیرد و دعوا و جیغ شروع می شود.

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک
بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

چگونه می توان تبلت و موبایل را از کودک گرفت؟

گاهی اوقات، سرگرم شدن با تکنولوژی که بخشی از زندگی ما شده است ما را از انجام کارهایمان باز می دارد. متاسفانه استفاده ی بیش از حد از موبایل، تبلت، رایانه می تواند باعث جلوگیری از پیشرفت ما شود.

امروزه کودکان نیز خود را با این گونه وسایل سرگرم می کنند و متاسفانه بخش زیادی از زمان خود را به آن اختصاص می دهد، علاوه بر اینکه استفاده افراطی از این گونه وسایل مانع پیشرفت آن ها می شود، آثار مخرب دیگری نیز مانند مشکل بینایی و خواب و چاقی نیز خواهد داشت.

کودکان باید بیشتر وقت خود را صرف بازی و فعالیت های سرگرم کننده و فیزیکی کنند، اگر این زمان را فقط با موبایل و بازی رایانه ای صرف کنند، در دراز مدت اثرات منفی زیادی بر سلامت جسمی و روانی آن ها وارد خواهد.

پس لازم است کودک شما کم ترین استفاده از صفحه نمایش و بیش ترین زمان برای انجام فعالیت های دیگر سرگرم کننده صرف کند.

باید این نکته را بدانید که کودکان در سنین پیش دبستانی به روزانه ۳ ساعت فعالیت بدنی نیاز دارند. بنابراین والدین باید با ترفندهای مختلف، موبایل و تبلت را از کودک خود دور نگهدارند و آن ها را به انجام فعالیت های دیگر تشویق کنند؛ زیرا کودک بین ۲-۴ سال به تحرک زیاد و تنوع حرکتی زیادی نیاز دارد.

فعالیت های سرگرم کننده زیادی وجود دارد که علاوه بر دور نگه داشتن کودک از تبلت و موبایل و سرگرم کردن آن ها، مهارتشان را نیز گسترش می دهند.

والدین موفق و هوشمند با انجام بازی های سرگرم کننده کودک خود را از بازی با موبایل و تبلت دور نگه می دارند. در این بخش از مشاورانه می خواهیم بازی هایی که تحرک لازم برای فرزند شما را ایجاد می کند، معرفی کنیم.

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

پرش در حوض آب

اغلب کودکان دو ساله عاشق آب بازی کردن هستند. می توانید حوضچه ای را پر از آب کنید و از کودک خود بخواهید در آب بپرد. این فعالیت علاوه بر ایجاد تحرک، مهارت پرش را در کودک تقویت می کند.

تقلید از حرکات حیوانات

این بازی را می توان در منزل یا خارج از منزل انجام داد، باید کودک خود را تشویق کنید که حرکات یک حیوان را تقلید کند، مثلا مانند خرس چهار دست و پا حرکت کند، مانند مار بلغزد یا مثل اسب بدود. این فعالیت باعث ایجاد مهارت های حرکتی می شود.

بادبادک بازی

می توانید در روزهای آرام، با کودک خود بادبادک بسازید و بیرون از منزل آن را هوا کنید. از کودک خود بخواهید تا بادبادک را هوا کند و او را تشویق کنید تا زمان زیادی آن را بالا نگه دارد. با انجام این بازی مهارت دویدن و حفظ تعادل و تمرکز در یک نقطه در کودک تقویت می شود.

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

کشیدن طرح اسفنج

برای انجام این بازی کافی است در یک روز گرم و تابستانی وانی از آب پر کرده و تعدادی اسفنج و حتی رنگ تهیه کنید. کودکتان باید با اسفنج خیس روی زمین یا دیوار سیمانی طرح بکشد. این کار را با رنگ هم می تواند انجام دهد. این بازی به تقویت مهارت طراحی و تمرکز در کودکان کمک می کند.

پیدا کردن گنج

برای انجام این بازی باید وسیله ای مثل اسباب بازی کودکتان را لا به لای شن و ماسه پنهان کنید و او را به پیدا کردن آن تشویق کنید.

بازی سایمون میگه

در بازی سایمون میگه، شخصی که نقش رهبر را به عهده دارد، حرکاتی فیزیکی را در خواست می کند که دیگران باید آن را انجام دهند. دستوراتی مثل بالا پریدن، ایستادن روی یک پا، دست زدن به چانه و غیره بسته به عملکرد رهبر، این بازی می تواند مهارت های مختلفی مثل حفظ تعادل، پرش و غیره را تقویت کند.

گرگم به هوا یا بالا بلندی

گرگم به هوا بازی است با فعالیت زیاد که بچه ها از آن لذت زیادی می برند، زیرا آن ها عاشق تعقیب و گریز هستند. این بازی باعث ایجاد نشاط و خنده در کودکان می شود. این فعالیت دویدن، چابکی و جاخالی دادن را در بچه ها تقویت می کند.

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

بازی با برگ های پاییزی

ترکیب رنگ برگ ها در پاییز هر کسی را به وجد می آورد. در فصل پاییز بچه ها امکان بازی کردن با برگ درختان را دارند. بچه ها را بیرون ببرید، با هم روی برگ ها راه بروید، برگ ها را به هوا پرت کنید و به کودکتان اجازه دهید روی توده ای از برگ بپرد. این بازی علاوه بر تقویت مهارت حرکتی باعث ایجاد ذوق در آن ها می شود.

لِی لِی کردن

مربع هایی را با گچ روی زمین بکشید و آن ها را شماره گذاری کنید. سپس هر کس به نوبت باید سنگی را روی یک شماره پرت کند و اگر این کار را دقیق انجام داد، باید تا رسیدن به آن خانه لی لی کند و سنگ را از آن خانه برداشته و دوباره مسیر را با لی لی کردن برگردد. می توان این بازی را گروهی و یا تنها انجام داد. این بازی مهارت پریدن، پرتاب کردن و تمرکز را در کودک تقویت می کند.

برف بازی

برف بازی یکی از بازی های هیجان انگیز هم برای کودکان و هم بزرگتر هاست. کودک را بیرون ببرید و گلوله های برفی درست کنید و آن ها را پرتاب کنید. این بازی نیز تمرکز و مهارت پرتاب کردن را افزایش می دهد.

دوچرخه سواری

دوچرخه سواری یکی از بهترین بازی ها برای فعال بودن، حفظ سلامتی و شادی کودکان می شود. دوچرخه‌ سواری کودکان یک فعالیت سالم و بسیار سرگرم‌ کننده محسوب می‌شود، این بازی به کودک حس استقلال می دهد و در نتیجه کودک از آن لذت می برد.

در ابتدای یادگیری، بچه‌ها ممکن است احساس کنند دوچرخه‌سواری ورزش دشوار و سنگینی است اما آن‌ها را تشویق کنید تا به دوچرخه سواری ادامه دهند، زمانی که آن را یاد می گیرند به سرگرمی مورد علاقه آن ها تبدیل می شود.

دوچرخه سواری علاوه بر تقویت مهارت حفظ تعادل، باعث تقویت عضلات پا و قلب عروق نیز می شود.

توپ بازی

یکی از وسیله های بازی مورد علاقه کودکان توپ است. با توپ می توان بازی های مختلفی انجام داد، یکی از آن ها شوت کردن توپ در اندازه های مختلف است. در مقابل دیوار دروازه ای بسازید و به کودکتان بگوید توپ را درون دروازه شوت کند. توپ بازی باعث افزایش قدرت و مهارت لگد زدن می شود.

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

بازی خط تعادل

این بازی می تواند مهارت حفظ تعادل کودکان را افزایش دهد. یک خط مستقیم روی زمین ایجاد کنید و به کودک خود بگویید روی این خط به جلو یا عقب برود، حتی برای چالشی شدن می توانید خطوط زیگزاگ یا نیم دایره ایجاد کنید تا کودکتان روی آن را برود.

چوب و توپ

به کودک خود چوبی دهید تا با دو دستش آن را نگه دارد. سپس یک توپ را عقب و جلو کنید و از او بخواهید را آن را شوت کند و به هدفی بزند. این کار تمرکز کودک را افزایش می دهد.

بازی با کف و حباب

یکی از تفریحات لذت ‌بخش و بی ‌خطر برای کودکان درست کردن حباب است. کمتر کودکی را می توان یافت که از این کار لذت نبرد. این کار نیازمند فضای باز است. حباب سازی باعث آرامش و رشد خلاقیت کودکان می شود. برای دست کردن حباب، تمرکز بر تنفس لازم است، تنفس شمرده و آرام نیز  کودک را آرام می کند.

از کودک خود بخواهید که حباب بسازد و آن را دنبال کرده و بترکاند. این بازی چابکی کودک تقویت می کند و هم چنین باعث آرامش او نیز می شود.

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

بازیِ فریز شو

این بازی را باید به صورت گروهی انجام داد. در این بازی یک نفر باید انتخاب شده و یخ بزند، سپس باید دیگر بچه ها را دنبال کرده و به آن ها بخورد، هر کسی که با او برخورد کرد باید فریز شده و بی حرکت بماند. بازیکن های دیگر می تواند با لمس بازیکن فریز شده او را از این حالت خارج کنند.

این بازی زمانی تمام می شود که همه بازیکنان فریز شده باشد. با انجام این بازی چابکی و مهارت دویدن در کودک تقویت می شود.

پرکردن سطل آب

برای این بازی نیاز به یک فنجان و دو سطل بزرگ و کوچک نیاز دارید. سطل بزرگ را پر از آب کنید، سپس کودکتان باید با استفاده از فنجان آب را از سطل بزرگ به سطل کوچک که با فاصله از سطل بزرگ قرار داد، منتقل کند تا وقتی که سطل کوچک پر شود. می توانید در حین حرکت کودک او را بخندانید تا او برای حرکت نیازمند حفظ تعادل نیز شود. با این بازی چابکی و تعادل کودک را افزایش خواهید داد.

بازی پرش از کوسه

در این بازی باید کف اتاق را از کاغذهایی به شکل کوسه پر کنید. کودک شما باید بدون برخورد با کوسه ها و با پریدن باید از یک سمت به سمت دیگر برود. می توانید به جای کاغذ از بالش یا وسایل مشابه دیگر به عنوان کوسه، استفاده کنید. این بازی مهارت پرش را تقویت می کند.

طناب بازی

یکی از فعالیت های دیگری که می تواند مهارت پرش و تمرکز و چابکی را در کودک تقویت کند، طناب بازی است. طناب را در دست گرفته و روی زمین به صورت دایره ای بچرخانید. یک سر طناب را در دست بگیرید و به صورت دایره ای روی زمین بچرخانید. کودکتان باید بدون این که به طناب بخود از روی آن بپرد.

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

پرتاب شی

سبدهایی را با فاصله از کودکتان قرار دهید. سپس حلقه یا وسیله ای دیگر را به کودک خود داده تا آن را درون سبد یا هدفی که مشخص کرده اید، پرتاب کند. این بازی مهارت پرتاب و قدرت و تمرکز کودک را افزایش می دهد.

تخم مرغ و قاشق

برای این بازی به هماهنگی و تعادل چشم و دست نیاز دارد. به کودک خود یک قاشق بدهید و یک تخم مرغ آبپز یا توپی پلاستیکی را روی قاشق بگذارید. از کودک خود بخواهید آن را از یک نقطه به نقطه ای دیگر ببرد. در حین بازی به سرعت و تعادل و توجه کنید.

راه رفتن روی بالشت

بالش ها یا کوسن ها را روی زمین و در یک راستا قرار دهید. کودک شما باید روی آن ها راه برود. این کار که به نظر ساده می رسد اما تمرکز و تعادل کودک را به چالش می کشد.

بولینگ

بطری های خالی یا رول های دستمال کاغذی را مثل بولینگ قرار دهید و از کودک خود بخواهید توپ هایی در اندازه های متفاوت را به سمت آن ها شوت کند. این فعالیت نیز مهارت تمرکز و قدرت کودک را افزایش می دهد.

راه رفتن با بالش

در این بازی بالشی را روی سر کودک خود بگذارید و از او بخواهید تعادلش را حفظ کند و از از نقطه ای به نقطه ی دیگر راه برود. برای اینکه بازی چالشی شود می توانید مقصد را دور کرده یا مسیر حرکت را زیگزاگی انتخاب کنید. این فعالیت به ایجاد تعادل در کودک کمک می کند.

موشک های کاغذی

پرتاب موشک کاغذی نیز فعالیتی است که مهارت پرتاب کردن و قدرت کودک را افزایش می دهد. موشک های کاغذی درست کنید تا کودکتان آن ها را پرتاب کند. ببینید این موشک ها چقدر می تواند پرواز کند و تا کجا جلو می رود.

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

رد کردن موانع | گرفتن تبلت و گوشی

موانعی را در فضای داخلی منزل سر راه کودک خود بگذارید و از کودکتان بخواهید بدون برخورد با موانع حرکت کند. در این بازی او می تواند زیر میز حرکت کند، از صندلی بالا برود یا از روی بالش بپرد. این فعالیت مهارت چابکی، تعادل و هماهنگی را تقویت می کند.

اسکیت سواری

از جمله بازی های دیگری که تعادل، ایجاد هماهنگی در حرکت و تمرکز را در کودک شما  بالا می برد. اسکیت است. کودک را با رعایت نکات ایمنی مثل داشتن کلاه، زانو بند به پیست اسکیت ببرید تا در آن جا بازی کند.

پیاده روی

با کودک خود بیرون بروید، با هم پیاده روی کنید، اجازه دهید از تپه بال برود، یا روی جدول خیابان راه برود و یا از روی جوب آب بپرد. این حرکات نیز مهارت چابکی، تعادل و هماهنگی را در کودک ایجاد می کنند.

پرش از آب پاش

یک آب پاش در حیاط خانه خود نصب کنید و از کودک خود بخواهید تا حین تقلید از حرکت حیوانات از روی آن بپرد. آب بازی و خنده های کودک در حین بازی، آن را هیجانی می کند. این بازی مهارت پرش، چابکی و هیجان را در کودک تقویت می کند.

تیله بازی

یکی از بازی هایی که به افزایش تمرکز کودک  کمک می کند، تیله بازی است. در این بازی کودک گوی های شیشه ای( تیله) را روی زمین می غلتاند تا با رها کردن آن ها، از محدوده خاصی خارج شوند.

یوگا

کودکان را در کلاس یوگا ثبت نام کنید یا برخی از حالت آن مانند سگ رو به پایین یا سلام خورشید و حالت درخت را به او یاد بدهید، در سن کم بچه ها می توانند انواع حرکت یوگا را در یاد بگیرند. این قبیل تمرینات باعث افزایش قدرت تعادل می گردد.

پرش بلند

از کودکتان بپرسید که چقدر می تواند بپرد و پرش او را به چالش بکشید. اجازه دهید هرچقدر که می تواند بپرد.

رژه همراه با قابلمه

بچه ها عاشق بازی های پر سر و صدا هستند. با وسایلی مثل قابلمه، کفگیر، قاشق یا حتی سازهای موسیقی سنتی آن ها را سرگرم کنید. این بازی هماهنگی و لمس اشیا را در کودک تقویت می کند.

آواز خواندن و گوش دادن به موسیقی های هیجان بر انگیز

می توانید با کودک خود شروع به خواندن آواز کنید یا آهنگی که باعث ایجاد حرکت و نشاط در فرزندتان می شود را پیدا کرده و با هم گوش دهید. انجام حرکات موزون و داشتن تحرک هنگام شنیدن موسیقی مهارت چابکی را افزایش می دهد.

بازی با رنگ ها

روی پیاده رو یا در پارک با گچ های رنگی چهار قسمت دایره ای یا مربعی بکشید. به کودک خود بگویید باید به طرف هر رنگی که شما می گویید بدود. رنگ های مختلف را با ترتیب مختلف و درهم انتخاب کنید. با این کار دویدن و چابکی در کودک تقویت می شود.

قایم با شک

در این بازی باید کودک شما چشمش را ببندد و تا عددی بشمرد، در این حین شما باید قایم شوید. بعد از تمام شدن شمارش او باید دنبال شما بگردد و شما را پیدا کند. روش دیگری برای انجام این بازی می توانید اسباب بازی محبوب کودکتان را قایم کنید و او باید آن را پیدا کند. در این بازی چابکی کودک تان تقویت می شود

نویسنده: “کودکانه” سایت کودک و نوجوان

مقالات مرتبط

بازی های پیشنهادی برای سرگرم کردن کودک

بازی کردن چیست؟ چگونه کودکان بازی را تعریف می کنند
بازی کردن چیست؟ چگونه کودکان بازی را تعریف می کنند

از نظر روانشناسی بازی چیست؟من به این نتیجه رسیدم که بازی به عنوان فعالیتی بهتر درک می شود که:
(الف) آزادانه توسط بازیکنان انتخاب و هدایت می شود
(ب) انگیزه ذاتی (به خاطر خودش انجام می شود و نه بخاطر پاداش بیرونی)

مضرات اسباب بازی های پلاستیکی برای کودکان
مضرات اسباب بازی های پلاستیکی برای کودکان

مضرات اسباب بازی های پلاستیکی برای کودکان

بازی کردن یکی از فعالیت های مهم و حیاتی در دوره های مختلف رشد است. بازی کردن با اسباب بازی غذای روانی برای کودکان محسوب می شود و روانشناسان معتقدند که یکی از نشانه های سلامت عقل و کنجکاوی و هوشیاری بچه ها تمایل آن ها به بازی کردن و داشتن اسباب بازی است. در هر شرایطی مهم ترین ویژگی یک کودک داشتن فعالیت و جنب و جوش و بازی کردن است.

اسباب بازی نقش مهمی در رشد جسمی و روانی کودک دارد و هم چنین به رشد خلاقیت آن ها کمک می کند، بازی با همسالان نیز باعث تقویت مهارت های اجتماعی او می شود. همچنین سرگرم شدن کودک با اسباب بازی های پلاستیکی به مادران این فرصت را می دهند تا به کارهای روزمره خود نیز برسند.

درعین حال که اسباب بازی ها نقش مهم و مثبتی در روند رشدی کودکان دارند، اما کاملا بی ضرر هم نیستند و نمی توان کودکان را با اسباب بازی های پلاستیکی تنها گذاشت.

در این مطلب در مورد خطرات و مضرات اسباب بازی های پلاستیکی بر سلامت کودکان خواهیم پرداخت.

خطرات شیمیایی اسباب بازی های پلاستیکی

تحقیقات نشان می دهد که مواد شیمیایی مضری که در اسباب بازی های پلاستیکی وجود دارد، می تواند سلامت کودک شما را تحت تاثیر قرار دهد. در کشورهای مختلف از مواد شیمیایی متفاوتی برای ساخت اسباب بازی استفاده می شود و نمی توان لیست کاملی از مواد شیمیایی مضری که در ساخت اسباب بازی ها استفاده می شود، ارائه کرد.

اسباب بازی های پلاستیکی

در لیست مواد شیمیایی به کار رفته در اسباب بازی ها علاوه بر نوع ماده شیمیایی باید راه تشخیص و عوارض آن را نیز بیان شود، اما متاسفانه در برخی از کارخانه و کشورها این مورد نیز رعایت نمی شود.

سوالی که در اینجا مطرح است این می باشد که این مواد چگونه وارد بدن کودک می شود. باید جواب داد که مهم ترین راه ورود و انتقال، استنشاق است. در مطالعات جدید، بیان شده که بیش از ۱۰۰ ماده شیمیایی مضر ممکن است در اسباب بازی های پلاستیکی وجود داشته باشد، در این تحقیق به این دلیل که اغلبِ سازندگان اسباب بازی اطلاعاتی در مورد نوع مواد شیمیایی به کار رفته در آن را در اختیار نمی گذارند، از داده های مطالعات قبلی استفاده شده است.

تعداد بیشتر اسباب بازی های پلاستیکی مساوی است با خطرات بیشتر

کار مطالعاتی محققان برای تخمین میزان آسیب زا بودن اسباب بازی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، نشان داد که هر چه تعداد بیشتری اسباب بازی پلاستیکی در اتاق کودک وجود داشته باشد، میزان خطرات شیمیایی نیز بیشتر خواهد بود. در این تحقیقات هم چنین میزان اسباب بازی موجود در اتاق هر کودک، به طور میانگین ۱۸ کیلوگرم برآورد شد.

بلعیدن و استنشاق از مهم ترین راه های انتقال مواد شیمیایی به بدن کودکان است و از آن جا که کودکان و نوزادان اغلب اسباب بازی ها را وارد دهانشان می کنند، این خطرات نیز افزایش می یابد.

محققان دریافتند که در اسباب بازی های پلاستیکی مختلف حدودا ۴۱۹ماده شیمیایی مختلف یافت می شود که ۱۲۶ مورد از این مواد شیمیایی می توانند برای سلامت کودک خطرات و مضر باشند.

با توجه به خطرات و مضرات اسباب بازی های پلاستیکی بر سلامت کودکان، پیشنهاد می شود که اسباب بازی های چوبی را جایگزین اسباب بازی های پلاستیکی کنید تا با خیال راحتی آن ها در اختیار کودکان قرار دهید.

نویسنده: “کودکانهسایت کودک و نوجوان

مقالات مرتبط

بازی کودک

جایگزین موبایل برای کودکان
جایگزین موبایل برای کودکان

جایگزین موبایل برای کودکان با بازی های مناسب و درمان اعتیاد به موبایل در کودکان – ۴ دقیقه زمان مطالعه این مطلب است.

گرایش به بازی های ویدئویی در دنیای امروز بر اساس یک سری دلیل واضح است:

بازی ها سرگرمی هستند و نیازمند عملکرد سریع، هم چنین چالش برانگیز هستند.

کودکان و نوجوانان زمان زیادی را به بازی با گوشی یا کنسول ها اختصاص می دهند، در حالیکه می توانند این زمان را به بودن در کنار خانواده، ورزش کردن و یادگیری مهارت های مختلف اختصاص دهند.

جایگزین موبایل برای کودکان و درمان اعتیاد کودک

زمانی که کودکان تنها از طریق بازی های کامپیوتری و موبایل سرگرم می شوند، تمایل آنها برای سرگرم شدن مداوم با این قبیل بازی ها افزایش می یابد، که در نتیجه باعث کاهش فراخنای توجه آنها شده و به مهارت شنیداری آنها آسیب می زند.

عوارض اعتیاد به موبایل در کودک

با وجود اینکه مطالعات نشان داده اند بازی کردن بیش از حد با موبایل و کامپیوتر با اختلالاتی مثل افسردگی، اضطراب و فوبیای اجتماعی در ارتباط است، با یک حساب کتاب ساده نیز می توان نتیجه گرفت اعتیاد به اینگونه بازی ها سلامت روانی را به خطر می اندازد.

هدف والدین خسته از این وضعیت نباید حذف دسترسی کودکان به این بازی ها باشد.

بلکه باید به آنها کمک کنند بین زمانی که صرف این بازی ها می کنند.

دیگر بازی ها مثل بازی های خلاقانه، تجربه و گردش در طبیعت، فعالیت های فیزیکی و یادگیری تعادل ایجاد کنند.

جایگزین موبایل برای کودکان و درمان اعتیاد کودک

چگونه بچه را از گوشی دور کنیم ؟

۷ جایگزین موبایل برای کودکان ، درمان اعتیاد به موبایل در کودکان و چگونه بچه را از گوشی دور کنیم، پاسخ داده شده است.

عجیب است که بسیاری از مقالات در مورد بازی های موبایل، روش هایی مثل برداشتن کامپیوتر از اتاق کودک، گرفتن موبایل، نرم افزارهای محدودیت دسترسی یا از برق کشیدن کامپیوتر را پیشنهاد می دهند.

این روش ها نیازمند مواجهه مستقیم هستند، و این پیام را می رسانند که کودک فاقد خود کنترلی است.

از برق کشیدن کامپیوتر تنها کودک را عصبی می کند، یا اینکه باعث می شود به خانه دوستش برود و یا یواشکی بازی کند.

همکاری و احترام باید اولین انتخاب ها باشند.

بهترین راه اینست که پیامدهای استفاده زیاد از این بازی ها و وابستگی به آنها را شرح دهید، تا به آنها انگیزه دهید توازن لازم را ایجاد کنند.

در این مقاله برخی پیشنهادات و راهبردها برای حل این مسئله آمده اند.

جایگزین موبایل برای کودکان اعتیاد به موبایل در کودکان

 1. گاهی با کودک خود بازی کامپیوتری کنید.

به کودک اجازه دهید یکی از بازی های مورد علاقه خود را به شما آموزش دهد و با هم بازی کنید. ممکن است بازی را آموزنده، چالش برانگیز یا دلخراش ببینید.

در هر حالتی، شما به کودک خود نشان می دهید که ذهن بازی دارید و دوست دارید چیزهای جدید را تجربه کنید.

در عین حال، این کاری است که کمک می کند کودک را از بازی کردن زیاد دور کنید.

زمانی که شما هم با کودک تجربه می کنید بهتر به توصیه های شما گوش  فرا می دهد و احساس می کند که او را درک می کنید.

 1. ثبت زمان های صرف شده برای بازی ها

از کودک بخواهید زمان صرف شده پای بازی های کامپیوتری را برای مدت یک هفته ثبت کند، یا خودتان این کار را انجام دهید.

در پایان آن را در یک نمودار نشان دهید تا به صورت دیداری ببیند چقدر از زمان خود را صرف این بازی ها می کند.

مطمئنا کودک با مشاهده این نتایج متعجب می شود.

زمانی که زمان ثبت شده و موثق دارید دیگر جای بحثی در مورد زمان صرف شده نمی ماند. مشکل و میزان آن بهتر دیده می شود.

 1. به آنها نشان دهید که این مقدار زمان چطور می تواند به درد فعالیت های دیگر بخورد.

یادگیری مهارت یک جایگزین موبایل برای کودکان به حساب می آید.

با کمی تفکر می توانید لیستی از فعالیت ها را بنویسید که می توان به جای بازی های کامپیوتری انجام داد.

برای مثال یک چهارم برای یادگیری موسیقی، یک دوم صرف بهبود مهارت های:

 • ورزشی،
 • یادگیری
 • دوخت و دوز،
 • پرورش باغچه
 • و ….

به عنوان والدین، باید در برخی از این فعالیت ها با کودک همراه شوید، یا لوازم لازم برای برخی بازی ها را بگیرید.

هدف اصلی اینست که به او نشان دهیم با بازی های کامپیوتری فرصت انجام چه فعالیت هایی را از دست داده است.

جایگزین موبایل برای کودکان - اعتیاد به موبایل در کودکان چگونه بچه را از گوشی دور کنیم

 1. تنظیم فعالیت های داخل یا بیرون از خانه برای کودک و دوستانش

به کودک خود کمک کنید تا فعالیت های جایگزین بیابد و در مورد آنها فکر کنید.

برای اینکه جذاب تر شوند به دنبال راهی باشید تا بازی ها شامل دوستان کودک باشند.

روزنامه ها، اینترنت، سراهای محله و دیگر منابع را جستجو کنید تا برنامه هایی برای فعالیت های کودک بیابید.

برای مثال، کلوپ های ورزشی، برنامه های گروهی، کوهنوردی، سفرهای ماجراجویانه و یا دیگر فعالیت های تفریحی خارج از خانه.

فعالیت های آفلاین عجیب و گران قیمت نیستند.

بسیاری از بازی های محلی و سنتی نیز وجود دارند که می توانید برای کودکان استفاده کنید.

 1. برای آن چه که کودک دوست دارد برنامه دراز مدت تنظیم کنید.

ممکن است کودک علاقه یا هدفی داشته باشد که فعلا از دسترس خارج است. می توانید با حرکت کوچکی در این مسیر گام بردارید و حتی می توانید در یافتن آنچه کودک به آن علاقه مند است به او کمک کنید.

کودک شما نمی تواند در مورد پروژه های دراز مدت فکر کند، اما شما می توانید به او چگونگی برنامه ریزی و بودجه بندی زمان و مال خود را آموزش دهید و در صورت هر گونه پیشرفت او را پاداش دهید.

 • فرزند شما ممکن است بخواهد یک ماشین قدیمی را تعمیر کند (و در این کار چیزهای زیادی یاد بگیرد)،
 • لباس بدوزد، یک گیتار بسازد،
 • یک خانه درختی بسازد،
 • یک باغ درست کند،
 • یک مسیر دوچرخه کوهستانی برود
 • برخی چالش های بزرگ دیگر.

اگر در این مسیر با او همراه شوید برای شما هم لذت بخش خواهد بود.

ترک دادن کودک از گوشی - جایگزین موبایل برای کودکان

 1. به پیشرفت کودک در بازی های غیر کامپیوتری پاداش دهید.

یکی از جنبه های جذاب بازی های کامپیوتری اینست که هر کسی می توان آنها را بازی کند و رضایت فوری دریافت کند.

دیگر مهارت ها، مانند نواختن یک آلت موسیقی نیازمند زمان، تلاش و خود نظم دهی می باشند قبل از اینکه بتوانند حقیقتا لذت بخش شوند.

با تشویق مداوم فعالیت های آفلاین کودک می توانید این فعالیت ها را برای او لذت بخش سازید.

این یک روش موثر در ترک دادن کودک از گوشی است.

مطالعه دانشگاه استنفورد در مورد جایگزین موبایل برای کودکان

مطالعه ای که در دانشگاه استنفورد انجام شده نشان داد که تایید از سوی والدین می تواند منجر به این شود که کودکان بهتر عمل کنند و احساس آنها را در مورد خود تغییر می دهد. در این مطالعه به نوجوانان مجموعه ای مسائل برگرفته از یک کتاب تست IQ داده شد.

بعد از آن، برخی از آنها برای مهارت خود  اینگونه پاداش گرفتند:

“تو در این کار خیلی باهوشی”، برخی دیگر نیز به خاطر تلاش خود پاداش دریافت کردند:

“به نظر میاد خیلی تلاش کردی”.

کودکانی که هوش آنها مورد تشویق قرار گرفته بود بیشتر از گروه دیگر یک چالش جدید را رد کردند و بیشتر می ترسیدند که توانایی ها آنها زیر سوال برود، و شاید نقص هایشان زیر سوال برود.

نود درصد از کودکانی که برای تلاش زیاد خود پاداش دریافت کرده بودند، مشتاق بودند که چالش جدیدی را داشته باشند.

 1. خوردن وعده های غذایی با یکدیگر

بازی های کامپیوتری اغلب یک فعالیت فردی است. حتی زمانی که کودکان با دوستان خودش هستند، اغلب هر کس به تنهایی با گوشی موبایل خود بازی می کند. غذا خوردن با یکدیگر به عنوان یک خانواده، فرصتی با ارزش برای ارتباط است.

صرف غذا با یکدیگر باعث می شود کودک را از حباب تنهایی خود با گوشی و کامپیوتر بیرون بکشیم.

وعده های غذایی با خانواده باید مکانی برای بحث و صحبت با یکدیگر باشند، جایی که کودکان می توانند در مورد موفقیت های خود صحبت کنند، و بردهای خود در بازی. هم چنین هر کس می تواند علائق خود را به اشتراک بگذارد.

به صورت کلی، تشویق کودک به رها کردن بازی های کامپیوتری کار راحتی نیست، اما تلاش در این زمینه امید بخش است و نتیجه آن را در آینده کودک خواهید دید.

که یک جایگزین موبایل برای کودک به حساب می آید.

آموزش ساخت کاردستی برای ترک دادن کودک از گوشی

آموزش ساخت کاردستی به عنوان جایگزین موبایل برای کودکان و برای ترک دادن کودک از گوشی پیشنهاد می شود.

 

مقالات مرتبط با بازی کودک

بازی کودک

بازی و فعالیت های خلاقانه پیش دبستانی ها
بازی و فعالیت های خلاقانه پیش دبستانی ها

بازی و فعالیت های خلاقانه پیش دبستانی ها – مدت زمان مطالعه ۵ دقیقه.

تشویق پیش دبستانی ها به بازی خلاقانه

بسیار مهم است که زمان کافی، ابزار لازم و فضا در اختیار پیش دبستانی ها بگذارید تا افراد خلاقی شوند.

بچه های پیش دبستانی دوست دارند در بازی های خلاقانه، خودانگیخته باشند، بنابراین خوب است که با آنها همراه  باشید و بگذارید آنچه می خواهند انجام دهند. ولی زمانهایی هم خواهد بود که بچه از شما خواهد خواست با او مشغول بازی شوید و راهنمایی اش کنید. اگر فعالانه درگیر (بیشتر…)